Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

water drop
OPWiK Sp. z o.o. to firma z 80-cio letnią tradycją. Świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Otwocka oraz gmin Karczew, Józefów i Celestynów.

Obecnie długość sieci wodociągowej OPWiK wynosi łącznie ponad 220 km.

Wyzwanie

Przed wdrożeniem IFS Applications™  w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. korzystano z kilku prostych, niezależnych narzędzi informatycznych. Obejmowały one tylko niektóre obszary działalności firmy, w tym m.in. finanse i księgowość, obsługę klienta i gospodarkę magazynową. Ze względu na brak integracji dotychczasowych narzędzi IT, dostęp do informacji zarządczej był utrudniony i ograniczał możliwości efektywnego zarządzania.

Celem wdrożenia nowego narzędzia było zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego klasy ERP.

Rozwiązanie

OPWiK używa systemu IFS Applications od 2012 r. Rozwój przedsiębiorstwa i potrzeba dalszego zwiększania efektywności działań spowodowały podjęcie decyzji o aktualizacji systemu. Projekt wdrożenia systemu IFS ApplicationsTM do wersji 9, zespół konsultantów InfoConsulting, zrealizował na przełomie lat 2016 i 2017.

Najważniejszym celem upgrade’u była integracja istniejących rozwiazań. Istotnym elementem było wdrożenie modułu GIS Integration (InfoGIS), który umożliwia zobrazowanie awarii w sieci wodno-kanalizacyjnej na mapie GIS, poprzez formularze systemu IFS ApplicationsTM 9.

Wdrożone zostały także pozostałe autorskie narzędzia oferowane przez InfoConsulting.

W ramach wykonanych prac, InfoConsulting wprowadził zmiany do używanego w OPWiK modułu InfoBilling. Rozwiązanie to zapewnia m.in. masowe rozliczenia, fakturowanie klientów oraz obsługę fakturowania na terminalach mobilnych Psion. Integracja modułu z systemem IFS ApplicationsTM umożliwia kompleksową obsługę rozliczeń z klientami, automatyczną dekretację sprzedaży, wielowymiarowe analizy sprzedaży oraz obsługę wodomierzy.

W celu zwiększenia efektywności zarządzania organizacją wdrożono nowe funkcjonalności takie jak eBOK do obsługi klienta, obsługę procesu inwestycyjnego oraz integrację IFS ApplicationsTM 9 z systemem InfoGIS.

Z sukcesem wdrożono również funkcjonalność umożliwiającą obsługę inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Dzięki temu system IFS ApplicationsTM 9 kompleksowo wspiera realizowane w przedsiębiorstwie procesy, od momentu pojawienia się potrzeby inwestycyjnej, aż do pełnej obsługi billingowej klienta.

Usprawniono procesy obsługi laboratorium, obsługi zamówień publicznych i obsługi inwestycji. IFS ApplicationsTM współpracujący z modułem GIS Integration wspiera zarządzanie przeglądami i remontami infrastruktury technicznej.

Wynik

Wdrożone moduły

  • IFS Finanse
  • IFS Dystrybucja
  • IFS Remonty
  • IFS Zasoby Ludzkie
  • IFS Płace

Wdrożone rozwiązania autorskie

  • InfoBilling
  • InfoGIS
  • eBOK

Liczba użytkowników systemu: ponad 60

Benefity

Usprawnienie procesów biznesowych w firmie

Sprawniejsze zarządzanie umowami

Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem

Kontrola finansów i księgowości

Bieżące śledzenie realizacji inwestycji

Planowanie budżetu

Obsługa zleceń roboczych

Prowadzenie gospodarki materiałowej

Łatwiejsza inwentaryzacja magazynowa

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.