IC ADP (Advanced Demand Planner) for IFS. Zaawansowane prognozowanie popytu. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

IC ADP (Advanced Demand Planner) for IFS. Zaawansowane prognozowanie popytu. 

 

Przeznaczenie:

IC ADP jest rozwiązaniem pozwalającym na poprawę efektywności prognozowania popytu i wszystkich zadań planistycznych opartych na tej prognozie. Narzędzie pozwala na prognozowanie popytu przy uwzględnieniu większej ilości źródeł danych niż w klasycznych narzędziach typu Demand Planning. Dzięki temu osiągnięto znacznie większą skuteczność prognozowania, a co za tym idzie lepsze planowanie zapasów i zasobów. System ogranicza również nakład pracy potrzebny na utworzenie prognoz i planów. IC ADP pozwala na szybkie wdrożenie, przy ograniczonej pracochłonności.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla klientów posiadających system IFS Application. Rozbudowana integracja z tym systemem pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowania IC ADP.

 

Podstawowe funkcje i cechy rozwiązania

 1. Zawansowany model prognostyczny, który w celu dostarczenia prognoz o jak najmniejszym błędzie, zapewnia między innymi:
  1. Automatyczne generowanie prognozy popytu,
  2. Elastyczne i automatyzowane definiowanie okresu prognozowania i jego podziału,
  3. Definiowanie horyzontu prognostycznego,
  4. Elastyczna możliwość tworzenia różnego typu grup pozycji,
  5. Automatyczny dobór pozycji sprzedaży istotnych z punktu widzenia prognozowania,
  6. Automatyczna identyfikacja i stosowanie trendów popytu, sezonowość, zdarzeń popytu sporadycznego itp.,
  7. Automatyczny dobór najlepszego modelu i parametrów prognozowania tak aby zminimalizować błąd prognozy,
  8. Prognozowanie popytu dla nowo wprowadzanych produktów z uwzględnieniem zastępowania i kanibalizacji produktów,
  9. Identyfikacja i definiowanie segmentów rynku,
  10. Uwzględnianie dodatkowych danych w prognozie poza historią sprzedaży np.: dane odprzedażowe od klientów w formie prognozy, zarejestrowane zamówienia, dane związanych z wewnętrznymi kampaniami marketingowymi i promocjami zdefiniowanymi e systemie ERP, danych zewnętrznych trendów istniejących na danym rynku itp.
 2. Proste wdrożenie

Dzięki opracowanej autorskiej metodyce wdrożenia, IC ADP dostarczany i uruchamiany jest bardzo szybko. W nawet ciągu kilkunastu dni roboczych otrzymujemy w pełni funkcjonalne rozwiązanie, które zaczyna realizować prognozowanie i planowanie.

Praca grupowa i przyjazny interfejs

 1. Ergonomia i efektywność

Narzędzie zapewnia możliwość pracy kilku planistów podczas tworzenia prognozy, możliwość współdzielenia tworzonej prognozy, z pełna informacją o zmianach wykonanych przez poszczególnych planistów. Możliwość rozdziału różnych pozycji prognozowanych na różnych planistów.

Graficzna wizualizacja w ramach jednego pulpitu możliwe jest prezentowanie wszystkich istotnych wyników.

 1. Rozszerzona integracja z IFS Application w zakresie pozyskiwania danych jak i prowadzania wyników prognozy do planowania
 2. Predefiniowane mechanizmy prognozowania

Rozwiązanie zawiera predefiniowaną parametryzację dla specyfiki firm produkcyjnych z branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych oraz produkcji z masową personalizacją. Pozwala to na szybsze uzyskanie prawidłowych wyników oraz możliwość rozpoczęcia pracy rozwiązania bez danych historycznych dla nowo uruchomionych instalacji systemu IFS Application.

Korzyści:

 • Lepsze planowanie zapasów i zasobów,
 • Poprawa jakości prognozy o ponad 20%,
 • Skrócenie czasu wdrożenia nawet do kilkunastu dni roboczych,
 • Możliwość rozpoczęcia pracy systemu nawet bez danych historycznych,
 • Szeroka integracja z IFS Application.

 

Za produkt i jego rozwój odpowiada zespół z katowickiego oddziału InfoConsulting.