Zdalne, kompleksowe wsparcie użytkowników ERP

serwis ifs applications, Serwis IFS Applications™Zdalne, kompleksowe wsparcie użytkowników IFS ApplicationsTM. InfoConsulting jako certyfikowany Partner IFS w Polsce realizuje samodzielnie projekty wdrożeniowe systemu IFS ApplicationsTM oraz aktywnie uczestniczy w projektach Partnera.

Wdrożony system IFS ApplicationsTM bez wątpienia stanowi wsparcie w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Eksperci InfoConsulting mają świadomość, że bieżące utrzymanie systemu i prace związane ze wsparciem użytkowników wymagają czasochłonności administratorów. Klient musi budować i stale rozwijać kompetencje swojego zespołu administratorów, aby zapewnić sprawną obsługę rozwiązań systemowych, na bieżąco monitorować wydajność, czuwać nad poprawnością działania, rozwiązywać problemy użytkowników systemu. Nieprawidłowe korzystanie z IFS ApplicationsTM często powoduje błędy w danych, workflow oraz raportowaniu, co zaburza funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wpływa na biznes.

Efektywniejszym sposobem zapewnienia bieżącego wsparcia użytkowników jest przekazanie obowiązków ekspertom InfoConsulting, którzy posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy nad systemem. Usługa zdalnego wsparcia systemu IFS ApplicationsTM, to nic innego jak pomoc InfoConsulting, w skutecznym zarządzaniu systemem poprzez ograniczenie ryzyka, rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników oraz administrowanie systemem.

W ramach usługi eksperci InfoConsulting wykonują typowe czynności administracyjne:

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Nadanie uprawnień
 • Zarządzanie profilami użytkownika
 • Dystrybucja ustawień profilu
 • Parametryzacja systemu
 • Ustalenie przyczyn błędnego działania systemu
 • Usuwanie zakłóceń w pracy aplikacji oraz poprawa jej funkcjonowania
 • Wyjaśnienie wątpliwości związanych z działaniem systemu.

Usługa zdalnego wsparcia oferowana przez InfoConsulting dotyczy całego systemu IFS ApplicationsTM i jego wszystkich modułów oraz opiera się na zasadach:

 • Komunikacji z klientem w celu bieżącej informacji w zakresie jakości świadczonych usług
 • Zapewnienia usystematyzowanego podejścia do zarządzania systemem
 • Zapewnienia ciągłości działania oraz zminimalizowanie ryzyk związanych z błędnym działaniem systemu.

Korzyści oferowanej usługi zdalnego wsparcia systemu IFS ApplicationsTM:

 • Obniżenie kosztów obsługi użytkownika końcowego
 • Sprawniejsze usuwanie problemów
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie IFS Applications
 • Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry ekspertów
 • Brak kosztów utrzymania kompetencji
 • Brak przestojów w pracy w związku z niepoprawnym funkcjonowaniem systemu
 • Gwarantowany czas reakcji
 • Pewność usunięcia problemów i wykonania bieżących zadań
 • Możliwość skupienia się wyłącznie na biznesowej stronie prowadzonej działalności.
InfoConsulting