Wsparcie IFS

Firma InfoConsulting od wielu lat zapewnia wsparcie wielu użytkownikom systemu IFS Applications. Jesteśmy elastyczni, koncentrujemy się na spełnianiu oczekiwań klientów i, co najważniejsze, mamy najlepszych ekspertów IFS Applications.

Customers Choice Partner of the Year 2022 Winner

Ważne informacje

  • Ponad 50 klientów w Polsce i ponad 100 klientów na świecie
  • Klienci posiadający filie w kilku krajach
  • Wsparcie dla ponad 20 tys. użytkowników
  • Certyfikowany ZESPÓŁ TECHNICZNY
  • Klienci wybierają POZIOM WSPARCIA

Struktura usług wsparcia

Center of Excellence
1 linia - Call Center, użytkownik końcowy
Organizacja wspierająca IC
2 linia - standardowa umowa wsparcia
Organizacja wspierająca IC
3 linia - IFS B+R
Zakres usług Wsparcie standardowe Wsparcie CoE
Dział pomocy ×
Administracja systemem ×
Zarządzanie prawami użytkownika ×
Rozwój kompetencji Ograniczone do konsultacji
Raporty ×
Dostosowywanie Ograniczone do konsultacji
Parametryzacja ×
Aktualizacje systemu Tylko pakiet wdrożeniowy
Błędy systemowe ×
Utrzymanie licencji ×
Konsultacje
Dostosowanie do przepisów prawa Tylko pakiet wdrożeniowy ×

Czym jest Centrum Doskonałości?

Rozwiązywanie problemów użytkowników, które wykraczają poza zakres standardowego wsparcia.
Możliwość skorzystania z dodatkowych usług wsparcia, które nie są częścią standardowej umowy serwisowej.
Interaktywna, natychmiastowa i zdalna pomoc dla użytkowników aplikacji podczas ich codziennych czynności - dostępność przez telefon, e-mail lub portal internetowy.
Codzienna pomoc dla IFS Applications niezależnie od aktualnie używanej wersji.
Znaczący wzrost korzyści z systemu IFS Applications przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi.

Wybierz standardową umowę serwisową lub skorzystaj z elastycznej współpracy w ramach IFS Center of Excellence i wykorzystaj w pełni potencjał swojego systemu ERP.

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.