Aktualności - Pamiątkowa szabla przypieczętowała sukces wdrożeniowy w Kuźni Polska S.A. - InfoConsulting

Pamiątkowa szabla przypieczętowała sukces wdrożeniowy w Kuźni Polska S.A.

Obecnie trudno wyobrazić sobie zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem bez zintegrowanego systemu informatycznego. Zadaniem takiego rozwiązania jest dostarczenie decydentom terminowych i dokładnych  danych, pozwalających na podejmowanie i wprowadzanie w życie niezbędnych decyzji biznesowych. Wszystko po to, aby efektywnie osiągnąć postawione przed przedsiębiorstwem cele i sprawnie zrealizować zaplanowane zadania.

Kuźnia Polska jako dostawca odkuwek matrycowych i wyrobów obrobionych mechanicznie, chce być docelowo czołowym graczem w tej branży na rynku. Elementem wspierającym osiągnięcie celów strategicznych był plan stworzenia jednolitego, zintegrowanego systemu obejmującego wszystkie obszary w organizacji.

Przed wdrożeniem Klient używał wielu systemów dedykowanych poszczególnym obszarom. Informacje zarządcze były przygotowywane na podstawie danych pobranych z różnych źródeł. Skutkowało to brakiem spójności danych lub te same dane były kodyfikowane w odmienny sposób w różnych podsystemach. Firma miała także trudność w utrzymywaniu środowiska informatycznego, na którym osadzone były poszczególne podsystemy. Podjęto zatem decyzję o wyborze i wdrożeniu systemu ERP.

Na podstawie projektu doradczego i najlepszych praktyk związanych z przygotowaniem organizacji do wskazania optymalnego rozwiązania, wybrany został system IFS Applications™. Podpisano umowę z firmą wdrożeniową InfoConsulting – platynowym partnerem IFS Polska – oceniając najwyżej jej doświadczenia i kompetencje.

Z wykorzystaniem systemu IFS Applications™ oraz przy wsparciu doświadczonych konsultantów InfoConsulting, firma osiągnęła wyznaczone wcześniej cele biznesowe, zoptymalizowała procesy i osiągnęła pełen wdrożeniowy sukces.

Do najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania aplikacji będącej w czołówce światowych rozwiązań, można zaliczyć:

 • uporządkowanie procesów
 • centralizację danych
 • bieżący dostęp do informacji zarządczych
 • dokładną identyfikowalność wyrobów dostarczanych Klientom oraz zarządzanie przedmiotami obrabianymi przez kooperantów
 • dostępność informacji technologicznej i handlowej bezpośrednio z systemu
 • krótszy czas uzyskania informacji o technicznym koszcie wytworzenia wyrobu
 • wprowadzenie elementów workflow umożliwiające prowadzenie procesów w systemie dzięki zdefiniowanym ścieżkom zatwierdzania

Istotą wdrożenia systemu IFS Applications™ było wsparcie procesów produkcyjnych. Obok szeregu standardowych rozwiązań Kuźnia Polska uzyskała wiele nowych lub rozszerzonych funkcjonalności, z których warto wymienić:

 • Rejestrowane są prace na poszczególnych gniazdach produkcyjnych bezpośrednio na halach produkcyjnych
 • Zbierana jest informacja o rzeczywistych kosztach poniesionych na wyprodukowanie wyrobu
 • Technolodzy dostali narzędzia umożliwiające zarządzanie technologią produkcji – struktury produktowe i marszruty technologiczne
 • Dzięki wariantowności możliwe jest wcześniejsze przygotowywanie zmian i ich wprowadzenie w wybranym momencie czasowym
 • Obsłużone zostały w systemie procesy poprawek produkcyjnych – wycofywanie przedmiotów produkowanych na wcześniejszych etapach produkcji i ponowne poddanie ich operacjom produkcyjnym
 • System objął także wydział przygotowania narzędzi produkcyjnych
 • Rejestrowane są ilości prac wykonanych na poszczególnych egzemplarzach narzędzi
 • Umożliwia to lepsze zarządzanie egzemplarzami narzędzi, planowanie, ich regeneracja i tworzenie nowych egzemplarzy.

Wdrożenie przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. Dzięki efektywnej współpracy Kuźni Polskiej S.A. i ekspertów z InfoConsulting wszelkie przeszkody były rozwiązywane z myślą o celach projektu i o efekcie końcowym – rozwiązaniu dostosowanym do dynamiki rozwoju Klienta. Niezwykle ważne w projekcie okazały się ekspercka wiedza konsultantów InfoConsulting i doświadczenie pozyskane przez nich podczas współpracy z firmami z sektora przemysłowego. Te cechy pozwoliły na ścisłe doprecyzowanie i zrozumienie potrzeb Klienta oraz docelowo wdrożenie kompleksowego rozwiązania wspierającego zarządzanie Kuźnią Polską S.A.

W ramach podziękowania za udane wdrożenie systemu IFS Applications™, przedstawiciele Kadry Zarządzającej Kuźni Polskiej, przekazali na ręce Prezesa Zarządu InfoConsulting pamiątkową szable.

Pamiątkowa szabla - KuźniaO powodzeniu projektu świadczy wypowiedź Pana Ryszarda Sofińskiego, Prezesa Zarządu Kuźni Polskiej S.A.: „InfoConsulting Sp. z o.o. możemy polecić jako rzetelnego partnera we wdrożeniu systemu ERP, wszystkim firmom, które zastanawiają się nad usprawnieniem działalności przedsiębiorstwa”

Dobrą atmosferę w zespole i profesjonalizm potwierdził także Ryszard Schwartz, Project Manager InfoConsulting. „Wielką przyjemnością była współpraca z Pracownikami Kuźni Polskiej z uwagi na ich rozumienie filozofii działania systemu IFS Applications™ i możliwości jakie on dostarcza. Można stwierdzić, że już w tej chwili są oni najlepszymi znawcami systemu IFS Applications™, w zakresie rozwiązań zastosowanych w ich organizacji”

System ERP stanowi najczęściej centralny punkt infrastruktury informatycznej w firmie – jest narzędziem obsługującym najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa. Takie też zastosowanie ma IFS Applications™ w Kuźni Polskiej. Niezmiernie istotne było, aby wdrożone rozwiązanie charakteryzowało się stabilnością działania, wygodą w użyciu oraz funkcjonalnością. „Wdrażany system klasy ERP IFS Applications™ w Kuźni Polskiej będzie pełnił rolę centralnego rozwiązania wewnątrz firmy, co zaowocuje usprawnieniem funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do efektywnego planowania działań i szybszego reagowania na zmiany rynkowe” – Janusz Bożek, Project Manager Kuźnia Polska S.A.

„Zarząd i Pracownicy Kuźni Polskiej S.A. byli bardzo dobrze przygotowani do projektu wdrożeniowego, wiedzieli co chcę osiągnąć wdrażając nowy system. Widać było zaangażowanie w projekt po stronie Klienta, a to rokowało dobrze na przyszłość. Pokazywało jak powinna przebiegać nasza współpraca. W czasie trwania tego projektu zbudowaliśmy duże wzajemne zaufanie co zaowocowało zakończeniem projektu z sukcesem.” – Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu InfoConsulting.