Skuteczne planowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych z systemem ERP

Zapraszamy do lektury artykułu Grzegorza Nowaka o skutecznym planowaniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych.

Źródło: Linkedin

Współczesne planowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych to z jednej strony gwarancja terminowości, a z drugiej minimalizacja kosztów związanych ze zbyt dużymi zapasami surowców i wyrobów gotowych.

Czy pomocnym narzędziem jest system ERP?

Zacznę od definicji pojęcia ERP w Wikipedii:

„Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning – ERP) – metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa. Jest to też określenie systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.”

Uważam, że definicja ta bardzo dobrze oddaje ideę ERP, czyli planowania i zarządzania łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych (które to firmy są mi zawodowo najbliższe i znam je najlepiej).

Odpowiada też na pytanie, który z dostępnych na rynku systemów klasy ERP jest najlepszy!

Naprawdę!

Co to jest System ERP?

System ERP w rozumieniu systemu informatycznego jest to tylko narzędzie wspomagające proces zarządzania! Najlepszy jest oczywiście ten, który najlepiej wspomaga ten proces w tej konkretnej firmie.

System informatyczny jest elementem układanki, w zasadzie niezbędnym w każdej firmie, ale żaden system informatyczny klasy ERP nie jest gotową odpowiedzią na pytanie, jak efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem.

System do planowania i zarządzania należy zbudować. Wybór systemu informatycznego nie musi być nawet początkiem tej budowy (choć zapewne znajdzie się na miejscu budowy przed jej zakończeniem).

Wiem, miało być tak prosto, wybieramy tylko system informatyczny ERP i już – po roku ‘samo się liczy!’ Przecież nawet przygotowałeś długą listę wymagań wobec nowego systemu, zobaczyłeś pięć prezentacji i oceniłeś te rozwiązania pod kątem wymagań!

Niestety (dla mnie akurat to dobrze 😊, ale to już oczywiście inna historia), budowanie rozwiązania ERP to w znacznej mierze wybranie i dopasowanie właściwych fragmentów układanki tak, aby pasowały do konkretnej firmy i do siebie nawzajem.

Nawet przestarzałe MRP może być elementem rozwiązania – jeśli pasuje.

Puzzli, z których można zbudować system ERP jest mnóstwo, nie wszystkie potrzebują wsparcia informatycznego ale dla innych odpowiednie narzędzie IT jest niezbędne:

 • Demand Planning
 • S&OP
 • RCCP
 • CRM
 • MPS/APS
 • MRP/DDMRP
 • Kanban
 • MUDA
 • 5S
 • 5 Why
 • TQM
 • BI
 • Excel (tak, czasami to najlepsze rozwiązanie! 😊)

Najważniejsze, żeby o nich wszystkich pamiętać, wybrać właściwe i złożyć komplet w działającą całość!

Lata doświadczeń oraz praca z dużymi firmami produkcyjnymi pozwalają mi na stwierdzenie, że wdrożenie systemu ERP oznacza również rozpoczęcie procesu transformacji cyfrowej w firmie. Dlatego przed startem warto zrobić też analizę przedwdrożeniową, aby mieć pewność, które puzzle zbudują całość gotowego rozwiązania dla firmy produkcyjnej.