GIS – skuteczne zarządzanie infrastrukturą podziemną w OPWiK

Cel wdrożenia:

Sprawne zarządzanie infrastrukturą podziemną obsługiwaną przez przedsiębiorstwo dzięki ABS GIS.

Korzyści z wdrożenia:

Dzięki rozwiązaniu pracownicy OPWiK znają lokalizację i parametry sieci. Dostęp do danych realizowany jest w postaci mapy, dając całościowy pogląd na strukturę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

O kliencie

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) Sp. z .o.o. ma ponad 70 lat tradycji. Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta Otwocka oraz gmin Karczew, Józefów i Celestynów. Sieć wodociągowa na terenie Otwocka została w ostatnich latach znacznie rozbudowywana w ramach programu inwestycyjnego „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanego przez Unię Europejską. Obecnie długość sieci wodociągowej OPWiK wynosi łącznie ponad 220 km, z czego ponad połowa powstała w ramach inwestycji objętych unijnym Funduszem Spójności.

REFERENCJE

Wdrożenie realizowane przez konsultantów i ekspertów InfoConsulting zostało docenione przez klienta.
InfoConsulting