Opracowanie i wdrożenie do oferty opartego na technologiach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, mobilnego rozwiązania do obsługi logistyki materiałowej w firmach produkcyjnych i handlowych

fe pr1
rp
slaskie
eu

InfoConsulting Poland Sp. z o.o. w oddziale w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie do oferty opartego na technologiach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, mobilnego rozwiązania do obsługi logistyki materiałowej w firmach produkcyjnych i handlowych”.

Opis projektu

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty opartego na technologiach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, mobilnego rozwiązania, pozwalającego na modelowanie i symulację optymalnych procesów logistycznych, obszaru materiałowego, w przedsiębiorstwie oraz na realizację, automatyzację i optymalizację procesów logistyki materiałowej.

Opracowane narzędzie i metodyka pozwolą na świadczenie usług i dostarczenie klientom efektywnej platformy optymalizacji i zarządzania logistyką materiałową bez wykonywania wielomiesięcznej konfiguracji, budowy algorytmów optymalizacji oraz budowy od podstaw interfejsów z systemami ERP.

Planowany projekt wynika wprost z potrzeb rynku, w szczególności jest powiązany z problematyką optymalizacji, kontroli i obniżenia kosztów procesów logistycznych, która jest krytyczne istotną potrzebą branży produkcyjnej i handlowej.

Docelowy produkt stanowić będzie odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby naszych Klientów i zapewni:

  • szybką i efektywna metodykę wdrożenia, a co za tym idzie niższy koszt wdrożenia,
  • prekonfigurowaną integrację z systemami ERP, a co za tym idzie niższy koszt wdrożenia i szybkie wykorzystanie efektów przez klienta
  • prekonfigurowane algorytmy optymalizacji zadań magazynowych, a co za tym idzie szybsze uzyskanie efektów przez klienta
  • rozwiązanie obejmujące modelowanie i symulacje procesów logistycznych, co pozwoli usprawniać istotne obszary działalności klienta i oceniać usprawnienia jeszcze przed właściwym wdrożeniem rozwiązania.

Wartość całkowita projektu:

3 703 383,54 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

2 312 563,71 zł

Termin realizacji:

2020-05-04 – 2021-06-30