Opracowanie i wdrożenie do obsługi procesów projektowania i produkcji Wnioskodawcy systemu zwiększającego wydajność personelu poprzez asystę opartą na rozwiązaniach sztucznej inteligencji zgodnie z podejściem „Człowiek 2.0”

fe pr1
rp
ncbr
eu

InfoConsulting Poland Sp. z o.o. w oddziale w Krakowie realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie do obsługi procesów projektowania i produkcji Wnioskodawcy systemu zwiększającego wydajność personelu poprzez asystę opartą na rozwiązaniach sztucznej inteligencji zgodnie z podejściem „Człowiek 2.0”” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Szybka Ścieżka”.

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do obsługi procesów projektowych i produkcyjnych Beneficjenta systemu rozszerzającego/augmentującego możliwości projektantów i programistów zgodnie z podejściem „Człowiek 2.0”. System będzie stosował techniki sztucznej inteligencji i automatyzacje.

Zamierzony efekt Beneficjent osiągnie poprzez zbudowanie systemu do zarządzania modyfikacjami z częściowym wykorzystaniem istniejących komponentów.

System wesprze projektantów i programistów oraz konsultantów w procesach projektowania i realizacji modyfikacji systemu IFS zgodnie z wymaganiami IFS Applications Quality Standards zapewniając eliminację pracochłonności, błędów i kosztów związanych z ręcznym zarządzaniem modyfikacjami i ich budową.

W projekcie powstanie kompletne rozwiązanie, które zostanie uruchomione u Beneficjenta.

Wartość całkowita projektu:

1 628 103,83 zł

Wkład z Funduszy Europejskich:

837 355,45 zł

Termin realizacji: 2020-04-01 – 2021-07-31