Serwis

Praca w serwisie jest realizowana głównie zdalnie i cały czas wykorzystujemy w niej nowe technologie. Aby być w kontakcie z naszymi klientami, jesteśmy dostępni wszelkimi dotychczasowym kanałami komunikacji poprzez:

  • ServiceDesk,
  • e-mail,
  • telefon,
  • tele/wideokonferencje.

Zamiast spotkań osobistych, z wiadomych przyczyn, preferujemy obecnie rozmowy w formie online. Być może myślisz, że nie da się w ten sposób wszystkiego załatwić?

InfoConsulting może zapewnić zdalnie kompleksową opiekę serwisową na najwyższym poziomie. Nieustannie jesteśmy również gotowi, aby wspierać Cię w ramach obecnie pojawiających się potrzeb oraz w nowych inicjatywach rozwojowych.