Standard czy modyfikacja?

Lepiej wykorzystywać standardową funkcjonalność systemu ERP czy ją modyfikować?

Często w ramach analizy przedwdrożeniowej prowadzimy ożywioną dyskusję na temat możliwości wykorzystania standardowej funkcjonalności systemu ERP. Nigdy sami nie zachęcamy do modyfikacji oprogramowania, ponieważ obciążają one czas i budżet projektu. Rozumiemy natomiast sens modyfikacji wówczas, gdy wynikają one z konieczności utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku lub stanowią branżowe know-how w organizacji. Gorzej, gdy są czystą zaszłością, przyzwyczajeniem, a nawet strachem przed czymś nowym – wtedy mogą negatywnie wpłynąć na projekt.

Innymi słowy, proponowane zmiany powinny być zdefiniowane i uzasadnione biznesowo, a następnie zatwierdzone przez kierownictwo wyższego szczebla z pełnym zrozumieniem ich wpływu na projekt. Gdy kierownictwo zatwierdza modyfikację, podejmuje świadomą decyzję o rozszerzeniu zakresu, ponoszeniu dodatkowych kosztów i przesunięciach w harmonogramie projektu. Ważne, aby obydwie strony były świadome, że modyfikacje to osobna część zakresu i budżetu, stanowiąca największe ryzyko projektu, wymagająca odrębnych metod rozliczania i zarządzania. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wykorzystać system ERP w firmie – zapraszamy do kontaktu.