Aktualności - Uruchomiono wersję produkcyjną INFO Business Intelligence w firmie Czerwona Torebka S.A. - InfoConsulting

Uruchomiono wersję produkcyjną INFO Business Intelligence w firmie Czerwona Torebka S.A.

Spółka Advanced Business Solutions (obecnie InfoConsulting) dostarczyła spójną, analityczną platformę sprawozdawczą, której głównym zadaniem jest analiza obszaru danych, standaryzacja procesów biznesowych i tworzenie przejrzystych, czytelnych raportów. System INFO Business Intelligence zapewnia lepszą organizację dostępu do danych, dzięki ujednoliconym informacjom źródłowym, które są uporządkowane i na bieżąco uzupełniane. Platforma INFO Business Intelligence jest środowiskiem zbudowanym w oparciu o system MicroStrategy na bazie licencji OEM.

Dzięki INFO BI firma Czerwona Torebka posiada jedno źródło informacji i danych do raportowania, a przekrojowe analizy są dostępne dla większego grona odbiorców. Raporty dostarczane są drogą elektroniczną, automatycznie poprzez INFO BI. System zawiera moduł INFO BI P&B wspierający obszar planowanie i budżetowanie całej organizacji i jest zintegrowany z obszarem analitycznym INFO BI. Subskrypcja dashboardów aplikacji mobilnej oraz wykorzystanie funkcjonalności push up dla danych i analiz, ułatwiają bieżące zarządzanie najważniejszymi procesami w firmie.