Usługi doradcze dla Polskiej Akademii Nauk

Podpisaliśmy umowę z Polską Akademią Nauk. Przedmiotem naszej współpracy jest świadczenie usługi doradczej. Celem projektu jest przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP dostosowanego do indywidualnych potrzeb PAN.

Zadaniem naszych specjalistów jest wykonanie profesjonalnej analizy wymagań funkcjonalnych rozwiązań IT. W rezultacie prace konsultingowe mają zwiększyć efektywność realizowanych procesów biznesowych w całej organizacji, a także efektywnie przygotować do transformacji i prawdopodobnie obniżyć potencjalne ryzyka podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych na etapie wyboru rozwiązania IT.


O Polskiej Akademii NAUK

Instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Akademia realizuje swoje cele w ramach korporacji uczonych oraz poprzez sieć instytutów i jednostek naukowych, prowadzących badania na możliwie najwyższym poziomie naukowym.