Strategia IT

Usprawnienie działania obszaru IT w firmie.

Szeroko rozumiany obszar IT powinien skutecznie wspierać procesy biznesowe firmy, zapewniając między innymi ciągłość ich działania i przewagę konkurencyjną. IT musi w organizacji funkcjonować skutecznie, w sposób mocno związany z biznesem oraz zapewniać wysoką efektywność wsparcia przy rozsądnych kosztach.

Często jednak bywa inaczej. Obszar IT zamiast wspierać organizację i rozwiązywać jej problemy, ogranicza ją i sam generuje ogromną ilość zagrożeń. Zdarza się, że służby IT działają w oderwaniu od biznesu i zamiast przeciwdziałać silosowaniu informacyjnemu, same staja się takim silosem.

Dzięki ekspertom InfoConsulting, działy IT naszych klientów stają się wsparciem dla organizacji, a nie jej hamulcem. Dostarczamy szeroki wachlarz usług od poziomu strategicznego po operacyjne wsparcie w poszczególnych zagadnieniach. Nasi doświadczeni konsultanci pomagają klientom w:

  • zarządzaniu licencjami i ich zakupem,
  • zarządzaniu infrastrukturą sprzętową i procesem jej zakupu,
  • zarządzaniu i kontraktowaniu usług zewnętrznych,
  • zarządzania utrzymaniem i administracją systemami i infrastrukturą IT,
  • zarządzania projektami i rozwojem rozwiązań IT,
  • przygotowaniu i wdrożeniu strategii IT,
  • zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania.

Dzięki tego rodzaju usługom nasi klienci optymalizują wydatki w obszarze IT, usprawniają procesy oraz mają zapewniony efektywny rozwój i ciągłość działania.

Zapraszamy do kontaktu.