Współpraca z GAZ-SYSTEM

Spółka InfoConsulting nawiązała współpracę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. obejmującą analizę i projekt mapy drogowej systemu Paszportyzacja.

Celem projektu jest wykonanie analizy uwzględniającej potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa i scenariusze działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki. Dodatkowo InfoConsulting przygotuje ogólną koncepcję wdrożenia systemu dedykowanego Firmie i całej Grupie Kapitałowej – w tym analizę zakresu funkcjonalnego docelowego rozwiązania EAM (Enterpise Asset Management) optymalnego dla całej grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM.

W ramach umowy analizowane będą następujące scenariusze działań:

  • Rozbudowa systemu paszportyzacji Ewista i jednoczesna integracja z systemami wspierającymi procesy eksploatacyjno-remontowe (np. SAP).
  • Migracja rozwiązania paszportyzacji do systemu SAP.
  • Migracja rozwiązania paszportyzacji do systemu Maximo.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.