Wypracowanie spójnego modelu biznesowego dla Uczelni – projekt w TEB Akademia

Celem projektu jest wykonanie analizy organizacji w celu wypracowania spójnego modelu biznesowego dla Uczelni.

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademii jest obecnie na etapie rozwijania posiadanego potencjału informatycznego wspierającego kluczowe procesy w organizacji. Obecnie stoi przed potrzebą rozwoju i wdrażania systemów w obszarach FK, HR, EOD, Zarządzanie majątkiem, BI-portal sprawozdawczy + eDziekanat i zarządzanie studentami.

Głównym założeniem projektu jest usprawnienie oraz opisanie docelowych procesów. W ramach współpracy przeprowadzona zostanie analiza procesowa wskazująca obecne i przyszłe potrzeby w zakresie wsparcia organizacji aplikacjami biznesowymi.


Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia jest założycielem największej grupy biznesowych szkół wyż-szych w Polsce – Wyższych Szkół Bankowych. Wyższe Szkoły Bankowe mogą poszczycić się liczącą ponad 250 000 grupą studentów i absolwentów.