Zakończenie wdrożenia w Kuźni Polskiej S.A.

Advanced Business Solutions (obecnie InfoConsulting) zakończyła projekt wdrożenia IFS Applications™ 8 w firmie Kuźnia Polska S.A. Umowa wdrożeniowa objęła następujące moduły: produkcja i zarządzanie jakością, zakupy i sprzedaż, gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, kadry i płace, zarządzanie projektami, serwis i remonty.

Prace wykonane zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem, a otrzymane referencje świadczą o zadowoleniu Klienta ze współpracy.


Kuźnia Polska S.A. jest wiodącym producentem wysokiej jakości odkuwek matrycowych kutych na gorąco, stalowych, przeznaczonych przede wszystkim dla motoryzacji, a także dla górnictwa, kolejnictwa i przemysłu maszynowego. Posiada ponad 200-letnie doświadczenie w kuźnictwie.