Integrované inovácie

Rozšírená realita
Využíva sa pre vzdialenú podporu v rámci riešenia pre servis a údržbu.

Umelá inteligencia (AI)
Natívna služba umožňuje podporu celého cyklu využitia strojového učenia od extrakcie dát, cez tréning až po optimalizáciu modelu strojového učenia.

Procesné automatizácie
Prináša vizuálny nástroj na modelovanie automatizovaných procesov v rámci celého riešenia IFS Cloud.

Pokročilá optimalizácia
Ponúka rad pokročilých a prediktívnych nástrojov pre plánovanie servisných zásahov.

Jeden produkt

Všetky funkčné moduly ktoré pokrývajú potreby všetkých päť odvetví, na ktoré sa IFS Cloud zameriava, sú založené na jednotnej technológii, jednom dátovom modeli a prístupné užívateľovi z jedného používateľského rozhrania. Rôzne moduly pristupujú k rovnakým dátam a na pozadí nie sú žiadne problematické integračné väzby.

To ale zároveň neznamená, že by ste boli nútení využívať IFS Cloud vo všetkých procesoch. Rešpektujeme, že v niektorých oblastiach potrebujete využiť aj iné riešenia nad rámec ERP, a aj preto je IFS Cloud kompletne postavený na otvorených REST API štandardoch, ktoré uľahčí integráciu na aplikácie tretích strán alebo využitia ľubovoľných integračných platforiem.

Odvetvová znalosť

Pre koho je systém určený?

 

Výrobné podniky všetkých druhov a špecializácií

• diskrétna aj procesná výroba
• výroba na sklad, výrobu na objednávku aj vývoj na objednávku
• unikátne nástroje pre projektovú výrobu, kde sú výstupy každej zákazky jedinečné a zahŕňajú veľký podiel vývoja

 

Inžiniering, stavebníctvo a infraštruktúra

• silná podpora projektového riadenia
• vhodné pre spoločnosti zameriavajúce sa na konštrukciu komplexných celkov s využitím moderného konceptu offsite a modulárnej výstavby

 

Letectvo a obrana

• výroba v leteckom a obrannom priemysle
• podpora opravárenského odvetvia
• špecifické riešenia pre prevádzkovateľov leteckých flotíl a aerolinky

 

Telekomunikácie, energetika a utility

• projektové riadenie aj pokročilé funkcionality pre Asset management a správu inžinierských celkov a sietí
• unikátny nástroj ITS pre Workforce management, ktorý okrem iného umožňuje optimalizáciu plánov technikov teréne v reálnom čase.

 

Odvetvie poskytujúce služby

• kompletné riadenie servisného obchodu
• spracovania požiadaviek zákazníkov prostredníctvom inteligentného call centra
• plánovanie technikov v teréne
• mobilné nástroje využívané na mieste servisného zásahu

Stiahnite si brožúru
o ERP systéme IFS Cloud

  Objevte IFS Cloud

  Cloud aj on-premise

  Aj keď produktový názov IFS Cloud môže trochu zavádzať, dáva IFS Cloud každému možnosť voľby o mieste prevádzky podnikového riešenia. To môže byť prevádzkované v režime SaaS (software as a service) v rímci služby IFS Managed Cloud, v režime IaaS (Infrastructure as a service) na obľúbených cloudových službách Microsoft alebo Amazon, alebo je možné riešenie prevádzkovať na vlastnej infraštruktúre. Všetko závisí na aktuálnej situácii, prípadne bezpečnostnej politike spoločnosti.

  Skvelý zážitok

  Našim spoločným cieľom s IFS je, aby si naši zákazníci z každého kontaktu s podnikovým riešením odnášali skvelý dojem, skvelú „zákaznícku skúsenosť“. Tá je z veľkej časti tvorená používateľským rozhraním celého systému, ktoré je v IFS Cloud dostupné prostredníctvom webového prehliadača, ktoré je založené na otvorených štandardoch pre tvorbu webových aplikácií, a teda dostupné na ľubovoľnej platforme a ľubovoľnej veľkosti obrazovky zariadenia. Naviac využíva postupy známe z rozšírených webových aplikácií (e-shopy, sociálne siete) a aplikuje ich do sveta podnikových riešení.

  Jste připraveni začít? Kontaktujte nás!

  Připravíme Vám řešení na míru!