Hlavné výhody umelej inteligencie, strojového učenia a rozšírenej reality v systémoch ERP

Umelá inteligencia (AI), strojové učenie (ML) a rozšírená realita (AR) sú moderné technológie, ktoré v posledných rokoch posunuli potenciál systémov plánovania podnikových zdrojov (ERP) na úplne novú úroveň. Prečítajte si o kľúčových výhodách, ktoré môžu byť prínosom pre vašu organizáciu.

Predpovedanie dopytu a efektívne riadenie zásob

Systém ERP doplnený o AI a ML dokáže rýchlo a spoľahlivo analyzovať skutočne obrovské množstvo informácií o výrobe, dodávkach, trendoch na trhu, správaní zákazníkov, externých faktoroch a ďalších, čo vám umožní lepšie pochopiť súvislosti a predpovedať budúci dopyt (po konkrétnom výrobku) s maximálnou presnosťou.

Okrem toho sa prognózy priebežne aktualizujú a spresňujú na základe nových poznatkov.

Výsledkom je ešte efektívnejšie riadenie zásob v systéme ERP, čo znamená, že problémy s nedostatočnými (ale aj nadbytočnými) zdrojmi sa znížia pre vašu výrobu na minimum. Výsledkom sú prevádzkové úspory a optimalizácia procesov.

Příklad:

ERP systém IFS Cloud dokáže pomocou strojového učenia predpovedať budúci dopyt na základe predpovedí počasia. Údaje od našich zákazníkov ukazujú, že táto funkcia má skvelé výsledky najmä v potravinárskom priemysle. Keď spoločnosti prispôsobia dodávky a zásoby očakávanému počasiu, môžu výrazne znížiť náklady, zabrániť plytvaniu a zvýšiť efektívnosť dodávateľského reťazca.

Automatizácia obchodných procesov zníži vaše náklady

Prečo v 21. storočí nechávate svojich zamestnancov vykonávať rutinné činnosti stále dokola? Dnes existujú lacnejšie riešenia, ktoré uvoľnia vašich ľudí, aby mohli naplno predať svoj potenciál na prácu s vyššou pridanou hodnotou.

Moderný systém ERP dokáže automaticky:

  • spracovať faktúry,
  • spravovať dokumenty,
  • starostlivosť o služby zákazníkom,
  • a mnoho ďalších rutinných úloh.

Tým sa výrazne zvýši efektivita práce a zníži sa počet ľudských chýb. A zaručene nájdete oveľa lepšie pracovné miesta pre svojich ľudí.

Rozhranie, ktoré sa prispôsobuje používateľovi

ystém ERP môže využívať AI a ML na prispôsobenie používateľského rozhrania a funkcií individuálnym potrebám konkrétneho používateľa. Personalizácia na základe rozsiahlej analýzy údajov vedie k jednoduchšiemu používaniu systému ERP a rýchlejším rozhodovacím procesom.

Informácie na prijímanie správnych rozhodnutí, ktoré máte vždy k dispozícii

Konečne sa už nemusíte spoliehať len na svoj vlastný inštinkt, odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti. Systém ERP obohatený o AI a ML dokáže analyzovať prevádzkové a obchodné údaje v reálnom čase.

Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia si tak môžete pozrieť aktuálne informácie, historický vývoj a dlhodobé trendy. Potom bude oveľa jednoduchšie prijať správne rozhodnutie.

Určite nie je náhoda, že si influenceri obľúbili príslovie „Údaje majú cenu zlata“.

Dokonalý prehľad o výkone a detekcia anomálií

Aj v tomto prípade sa kladie dôraz na rýchlosť, presnosť a schopnosť analyzovať obrovské množstvo údajov v reálnom čase.

Moderné systémy ERP s funkciami AI a ML priebežne analyzujú rôzne ukazovatele výkonnosti, takže získate skutočne podrobný prehľad o svojom výrobnom procese. Odhalenie (prevádzkových) anomálií vám tiež ušetrí veľa problémov a v konečnom dôsledku aj peňazí.

Ak sa o (potenciálnych) problémoch dozviete okamžite, máte dostatok priestoru na prijatie opatrení a minimalizovanie škôd. V kritických situáciách je každá sekunda dobrá.

Vývoj na základe spoľahlivých predpovedí

AI a ML majú tiež obrovský potenciál v oblasti vývoja. V posledných rokoch sa nachádzame v skutočne extrémne nestabilnom období, ktoré nemá v histórii obdobu. Ceny vstupov sa menia z hodiny na hodinu. Politické rozhodnutia destabilizujú dodávateľské reťazce a často spôsobujú veľké výkyvy v dopyte.

Ako sa s takouto situáciou vysporiadať? Popredné spoločnosti sa spoliehajú na pokročilé systémy ERP s umelou inteligenciou a ML, ktoré priebežne analyzujú rôzne faktory a poskytujú manažmentu spoľahlivé predpovede o obchodných príležitostiach a potenciálnych problémoch.

Správne základy vám uľahčia navrhovanie a prispôsobovanie stratégií a operácií, aby ste zostali konkurencieschopní na neustále sa meniacom trhu.

Integrácia IoT prináša lepšie informácie na optimalizáciu

Dobrý manažér neustále premýšľa o tom, ako zefektívniť procesy a postupne znižovať náklady v organizácii. Moderný systém ERP s umelou inteligenciou a ML v kombinácii s IoT (Internet vecí) otvára úplne nové možnosti optimalizácie.

Systém ERP získava prostredníctvom internetu vecí obrovské množstvo presných informácií o vašich strojoch a iných zariadeniach, ktoré priebežne analyzuje a zobrazuje v prehľadnej forme. Vďaka tomu môžete kedykoľvek skontrolovať, ako efektívne sa využívajú zdroje vo vašej organizácii.

Najmä v posledných 2 až 3 rokoch si naši klienti veľmi obľúbili podrobné informácie o spotrebe energie, vďaka ktorým dosiahli významné úspory.

Príklad:

A ako môžu výrobné údaje vyzerať v praxi? Pozrite sa na obrazovku IFS Cloud, ktorá vám zobrazí všetky potrebné informácie.

Rozšírená realita otvára úplne nový potenciál

ML tiež výrazne uľahčuje vývoj aplikácií založených na rozšírenej realite, ktoré zvyčajne zlepšujú celé oblasti vo firmách. Využívanie rozšírenej reality má napríklad pozitívny vplyv na:

  • (Pro)školenie a nástup do zamestnania. Rozšírená realita využíva pokročilé algoritmy ML na vytvorenie interaktívneho vzdelávacieho prostredia, ktoré ľudí vtiahne do riešenia konkrétnych úloh, čo vedie k efektívnejšiemu vzdelávaniu.
  • Vďaka rozšírenej realite môžete svojim (potenciálnym) zákazníkom ponúknuť doslova nový rozmer zážitku. Vďaka AR si teraz môžu virtuálne „vyskúšať“ oblečenie z pohodlia domova a prezrieť si výrobky do najmenších detailov. Okrem toho môže ML prispôsobiť prezentáciu individuálnym potrebám vašich zákazníkov.
  • Služby zákazníkom. V oblasti služieb zákazníkom je AR ideálna na poskytovanie technickej podpory a praktických odporúčaní v reálnom čase. V kombinácii s ML môžete rýchlo a presne (vyriešiť) širokú škálu problémov vašich zákazníkov.
  • Služby a spolupráca na diaľku. AR môže skutočne výrazne zefektívniť servisné zásahy, pretože technici majú jednoduchý prístup k pokynom (od špecialistu, ktorý technika vedie na diaľku) a všetkým potrebným údajom v reálnom čase. Okrem toho AR pomáha identifikovať konkrétne stroje a diely, ktoré súvisia s opravou. Používanie AR preto vedie k skráteniu prestojov, minimalizácii chýb a celkovému zrýchleniu servisného zásahu.

Príklad:

Zlepšenie komunikácie medzi zákazníkom a centrom podpory pomocou rozšírenej reality môže vyzerať takto.

Čo povedať na záver? Nástup moderných technológií, hospodárske a politické krízy, ako aj ďalšie faktory v súčasnosti menia zaužívané poriadky v celých odvetviach. Riadenie transformácie vašej organizácie bude v nasledujúcich rokoch absolútne kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti.

Systém ERP s integrovanými technológiami AI, ML a AR otvorí úplne nové možnosti optimalizácie procesov, zefektívnenia riadenia zdrojov a zlepšenia obchodných operácií.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás!Pripravíme Vám riešenie na mieru!