IFS BUSINESS ENABLERS

Komponenty nástroja IFS Business Enablers vám umožnia nadviazať a zlepšiť vzťahy a využiť výhody najnovších webových technológií. Zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a ďalším partnerom môžete sprístupniť personalizované, presné a úplne aktuálne informácie prostredníctvom jednoducho použiteľných, na rolách založených portálov a účelovo postavených mobilných riešení. Podporné komponenty IFS prostredníctvom webových služieb poskytujú integráciu s internými a externými systémami a zároveň zaisťujú bezpečnosť, výkon a škálovateľnosť.

API & PRÍSTUPY

IFS API & Prístupy vám umožňuje prístup k API rozhraniam RESTful oData v rámci IFS Applications, napríklad s cieľom rozšíriť funkcie o kancelárske doplnky, doplnkové aplikácie, platformy na rýchly vývoj aplikácií atď. Podpora overenia OpenID Connect uľahčuje vytváranie scenárov, ktoré spájajú dáta a procesy v IFS Applications s dátami a procesmi v iných aplikáciách a službách.

KONFIGURÁCIA & ROZŠÍŘITEĽNOSŤ

IFS Konfigurácia & Rozšíriteľnosť umožňuje organizáciám prispôsobiť IFS Applications tak, aby ešte lepšie vyhovovali ich podniku, a to rozšírením dátového modelu, prispôsobením alebo pridaním skúseností používateľov a doplnením logiky behu aplikácií.

B2B

IFS B2B vám umožňuje vyzvať vašich zákazníkov, dodávateľov a subdodávateľov, aby sa zapojili do vášho obchodného procesu prostredníctvom intuitívneho a ľahko použiteľného používateľského prostredia IFS Aurena na báze prehľadávača. Procesy, ktoré sú v ňom obsiahnuté, zahŕňajú výrobu zaisťovanú subdodávateľmi, spoluprácu so subdodávateľmi, správu dokumentov, call centrum, služby, pracovnú objednávku u subdodávateľa, predaj a nákup.

LOBBY

IFS Lobby poskytuje ľuďom stručný prehľad o situácii v podniku v súvislosti s ich osobou, rolami, ktoré zastávajú, alebo konkrétnymi procesmi. Ukazuje im, čo na nich čaká a čo musia urobiť, a pomáha im v tejto súvislosti konať. IFS Lobby sa ľahko prispôsobí jedinečným potrebám vášho podniku. IFS Lobby je kľúčovou súčasťou používateľského prostredia IFS Aurena.

MOBILNÉ RIEŠENIE

IFS Mobilné riešenie umožňuje vašim zamestnancom plniť úlohy ako vykazovanie dochádzky a výdavkov, autorizácia a schvaľovanie a mnoho ďalšieho z akéhokoľvek zariadenia a akéhokoľvek miesta, dokonca aj v režime offline. Aplikácia je dostupná pre iOS a Android a umožňuje vašim zamestnancom pracovať kedykoľvek a kdekoľvek chcú vrátane ich vlastných zariadení (BYOD).

SPRÁVA DÁT

IFS Správa dát poskytuje integračné funkcie, ktoré potrebujete na pripojenie IFS Applications k vašim ostatným aplikáciám alebo podnikovým servisným zberniciam – či už s webovými službami, softvérom na zasielanie správ alebo starým dobrým prenosom súborov. Migrácia a synchronizácia dát založená na integračných funkciách s cieľom poskytovať podporu počas implementácie alebo priebežnej správy hlavných dát.

NOTIFIKÁCIA

IFS Notifikácia ponúka ľuďom proaktívne upozorňovanie nielen na kľúčové udalosti súvisiace s aplikáciami a úlohami, ktoré im boli pridelené, ale taktiež na zmeny akéhokoľvek predmetu, ku ktorému sa sami rozhodli prihlásiť. Funkciu predplatného je možné využiť na sledovanie, kedy dôjde k zmene stavu transakcie, kedy dôjde k zmene predmetu záujmu, a na mnohé ďalšie činnosti.

InfoConsulting