IFS ENGINEERING

Inžinierske komponenty IFS Engineering uľahčujú špecifikáciu a konfiguráciu konštrukčných prvkov, výrobkov, zostáv a zariadení. Zaisťujú kvalitu zefektívnením správy všetkej súvisiacej dokumentácie vrátane revízií. Ktokoľvek v rámci organizácie získa potrebné informácie priebežne poskytujúce aktuálne dáta nevyhnutné pre technické, administratívne alebo finančné rozhodnutia. Integrácia procesov nákupu, inžinierskeho vývoja a výroby poskytuje skutočne ucelený obrázok o celej spoločnosti.

PROJEKTOVÉ DODÁVKY

IFS Projektové dodávky vám umožňujú koordinovať komplexné dodávky počas celého ich životného cyklu – od ponuky, detailného návrhu, nákupu, výroby a/alebo montáže až po inštaláciu, testovanie, dodanie, popredajnú podporu a údržbu.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

IFS Uvedenie do prevádzky vám umožňuje zaistiť, aby všetky časti zariadenia alebo priemyselného závodu boli navrhnuté, inštalované, testované, prevádzkované a spravované v súlade s prevádzkovými požiadavkami vlastníka alebo koncového klienta po bezpečné a riadne odovzdanie. To môžete vykonať v aplikácii napríklad prostredníctvom balíčkov mechanického dokončenia a zoznamov úloh (známych aj ako súpisy nedorobkov).

KOMPATIBILNĚ JEDNOTKY

IFS Kompatibilné jednotky umožňuje spravovať súbor operácií, dielov, štandardných činností, nástrojov alebo zariadení atď. pre konkrétnu úlohu (napríklad inštalácia transformátora). Je taktiež možné vytvoriť projekt a odhad potrebného materiálu vo viacerých revíziách a pracovať s nimi počas celého životného cyklu, od plánu cez realizáciu po redizajn alebo vyradenie z prevádzky. Pomocou konfigurátora je navyše možné spravovať šablóny na vytvorenie kompatibilného produktu.

KONŠTRUKCIA MAJETKU

IFS Konštrukcia majetku poskytuje výkonné nástroje pre konštrukčné procesy a podporu pre spoluprácu cez internet. Ide o multidisciplinárny konštrukčný rámec na tvorbu a spravovanie informácií o objektoch v podniku, rozvodných sieťach, optických sieťach a mnohých ďalších typoch budov a zariadení. Môžete priamo importovať informácie o projekte od dodávateľov a konzultantov. Je úzko spojený s IFS Projekt a IFS Nákup a efektívne podporuje projekty EPCI a riadenie materiálu. Spolu s IFS Údržba poskytuje kompletnú podporu životného cyklu majetku bez toho, aby došlo k narušeniu procesov údržby, a to dokonca aj pre rozsiahle inovačné projekty.

ZMENOVÉ KONANIE

IFS Zmenové konanie uľahčuje a urýchľuje vaše procesy konštrukčných zmien. Umožňuje vám prijímať, prezerať, kontrolovať a schvaľovať zmeny pred implementáciou objednávok konštrukčných zmien.

PDM KONFIGURÁCIA

IFS PDM Konfigurácia podporuje konštrukčný návrh, kontrolu konfigurácie a sledovanie položiek a výrobkov. Pokročilé funkcie na správu revízií vám pomôžu vyhovieť prísnym požiadavkám nariadení a smerníc. Účinné vyhľadávanie „best-fit“ (najvyhovujúcejšie) a funkcia kopírovania vám umožnia opakovane použiť položky a návrhy a uľahčiť tak štandardizáciu výrobkov a súčiastok.

InfoConsulting