IFS MAINTENANCE

Komponenty údržby IFS Maintenance sú časťou kompletného systému správy prevádzkových prostriedkov (EAM), ktorý vám umožňuje predvídať náhle zmeny dopytu vo svete a prispôsobiť sa im. S riešením sa ľahko pracuje a ponúka komplexnú a hlbokú funkčnosť, akú potrebujete na každodennú údržbu aj priebežný rozvoj a zdokonaľovanie.

CELKOVÁ EFEKTTÍVNOSŤ ZARIADENÍ

IFS Celková efektívnosť zariadení vám umožňuje zvýšiť výnosy tým, že zjednodušíte vyhodnocovanie navrhovaných vylepšení výkonnosti zariadenia a nájdete rovnováhu medzi KPI tak, aby fungovali čo možno najefektívnejšie. Spravuje všetky prevádzkové udalosti, ako sú napríklad dostupnosť, výkonnosť, kvalita a OEE. Toto riešenie má jednoducho použiteľné grafické rozhranie určené pre operátorov a procesných inžinierov.

B2B CONTRACTING

IFS B2B Contracting vám umožňuje komunikovať so schválenými a zhodnotenými subdodávateľmi o spustení tendra na outsourcing služieb a údržby prostredníctvom portálu spolupráce. Tendre možno posudzovať omnoho jednoduchšie a môžete získať lepšie ceny a znížiť administratívne náklady. Dôjde aj k zlepšeniu kvality dát, pretože informácie sa budú zadávať iba raz. Víťazní dodávatelia získajú prostredníctvom portálu prístup k detailným pokynom a výkazom o vykonávaní práce. Všetky dáta o dokončenej práci budú dostupné z jedného miesta.

GENERÁLNE OPRAVY

IFS Generálne opravy vám pomáha ponúknuť špičkové služby zákazníkom a znížiť náklady vďaka štíhlejším a efektívnejším MRO operáciám. Zladením požiadaviek na personál, materiál a ďalšie zdroje môžete spoľahlivo dodržiavať dátumy splatnosti a zlepšovať časy obratu.

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

IFS Správa vozového parku uľahčuje a zefektívňuje integrovanú správu vozového parku a konfigurácie a takisto zaistenie zhody s nariadeniami. Podporuje kontrolu položiek s výrobným číslom, prevádzkové plánovanie, plánovanie preventívnej údržby a riadenie zmien.

PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

IFS Preventívna údržba vám pomáha spravovať plán pravidelnej preventívnej údržby. Môžete organizovať a pripravovať všetky druhy úloh v zariadení. Môžete aj plánovať úlohy podľa vlastných parametrov údržby, ako je stav stroja, konkrétne udalosti, kalendár alebo dokonca aj to, či danú úlohu má vykonať zamestnanec alebo dodávateľ.

PLÁNOVANIE ÚDRŽBY

IFS Plánovanie údržby vám umožňuje plánovať zdroje efektívnejšie zjednodušením plánovania pracovných objednávok a plánovania činností, pričom poskytuje obvyklý spôsob plánovania preventívnej údržby a začatia opravnej údržby. Grafické rozhranie s funkciou presunutia (drag-and-drop) vám umožňuje vykonávať zmeny rýchlo a jednoducho. Vďaka integrácii s IFS Human Resources™ môžete automaticky porovnávať potreby zamestnancov s dostupnosťou rôznych kompetencií. Navyše je pri náročnejších činnostiach údržby podporované plánovanie s obmedzenými zdrojmi pre pracovné objednávky.

PRACOVNÁ OBJEDNÁVKA

IFS Pracovná objednávka zefektívňuje vaše operácie údržby, znižuje priame a nepriame náklady a redukuje stratu výnosov spôsobenú prestojmi. Spravuje všetky úlohy ovplyvňujúce organizáciu údržby – hlásenie chýb, prípravu, plánovanie, plnenie a konečné vykazovanie.

LÍNIOVÉ ZARIADENIE

IFS Líniové zariadenie je modul určený na popis a správu lineárnych aktív aj ich segmentáciu na prvky (čo slúži na pridruženie lineárnych aktív s nelineárnymi) a na vykonávanie údržby lineárnych aktív. Riešenie podporuje taktiež riadenie revízií pre lineárne aktíva, ktoré používateľom umožňuje prezerať historické a plánované konfigurácie.

ZARIADENIA

IFS Zariadenia spravuje a člení informácie o strojoch, budovách, ventilačných systémoch, systémoch prepravy alebo o majetku, ktorý je nutné udržiavať. Vďaka plnej integrácii do komponentu IFS Asset Design ponúka riešenie kompletného riadenia životných cyklov majetku pre nové zariadenia, operácie aj prestavby zariadenia.

InfoConsulting