IFS MANUFACTURING

Výrobné komponenty IFS Manufacturing kombinujú jednoduchý, vysoko automatizovaný tok na správu opakujúcich sa úloh pomocou funkcie pokročilého riadenia na základe výnimiek, aby bolo možné výnimky vysledovať a vyriešiť. Toto výkonné a komplexné riešenie podporuje plánovanie, realizáciu, kontrolu a analýzu mnohých typov výroby vo všetkých fázach výrobného procesu a pre všetkých zamestnancov. Podporuje tiež zásady štíhlej organizácie a zmiešaný režim výroby, kde sa v jedinom výrobnom systéme súčasne používa viac rôznych typov spracovaní.

PLÁNOVANIE ODBYTU

IFS Plánovanie odbytu umožňuje spoločnostiam vytvárať a udržiavať mesačný súhrnný plán v rámci rôznych perspektív podniku vrátane predaja, financií, kapacity, zásobovania a skladovania. Toto riešenie sa integruje s prevádzkovými modulmi s cieľom zhromažďovať a agregovať dáta a zároveň prognózy a otvorené požiadavky. Vypočítavajú sa požiadavky na kapacitu a je podporované plánovanie podľa scenárov.

PLÁNOVANIE MATERÁLOV & ZDROJOV

IFS Plánovanie materiálov & zdrojov zahŕňa hlavné plánovanie pre plánovanie hotového tovaru vrátane poistných zásob pre jednotlivé časové fázy, importu prognóz z IFS Plánovanie dopytu a simulácií scenárov. Požiadavky na kapacitu je možné vypočítať z hlavného plánu pomocou IFS Plánovanie požiadaviek na zdroje. Požiadavky na hotový tovar z hlavného plánu sú rozdelené na požiadavky na komponenty a polotovary prostredníctvom IFS Plánovanie požiadaviek na materiál. A konečne podrobnejší výpočet kapacity podľa skupiny zdrojov je možné vykonať pomocou IFS Plánovanie požiadaviek na kapacitu.

VIZUÁLNE PLÁNOVANIE

IFS Vizuálne plánovanie optimalizuje váš plán výroby s využitím nekonečnej alebo konečnej kapacity. Prostredníctvom grafickej prezentácie plánu je možné jednoducho zistiť možné problémy týkajúce sa kapacity alebo nedostatku materiálu. Interaktívny dizajn vám umožňuje priamo konať a okamžite riešiť nedostatky v súvislosti s kapacitou alebo materiálom. Toto riešenie zároveň zahŕňa podporu rozdeľovania, nastavovania optimalizácie a možnosť zoskupovať operácie, ktoré zdieľajú podobné charakteristiky, do blokov plánovaných ako jedna jednotka.

KONFIGURÁCIA & VÝROBA NA OBJEDNÁVKU

IFS Konfigurácia & Výroba na objednávku vám pomáha riadiť a zefektívniť proces výroby na objednávku od pokročilej výroby na zákazku (MTO) až po jednoduchú montáž na zákazku (ATO) vrátane viacúrovňových viazaných (DOP) štruktúr. Toto riešenie podporuje jedinečný výrobný návrh na zákazku pre štandardné výrobky a konfiguráciu vychádzajúcu z charakteristík s integrovanými pravidlami pre výrobu. Logika predajných pravidiel bola dosiahnutá pomocou IFS Konfigurátora predaja.

OPRAVY

IFS Opravy vám poskytujú rozsiahlu podporu pre vykonávanie opráv na komponentoch v servisnom alebo výrobnom prostredí s úplnou kontrolou nákladov, rizík, výnosov a rozsahu. Dodávajú sa s možnosťou definovať dohody na výmenu dielov – pôžičku, jednorazovú a dvojitú výmenu – čo vaše dodávateľské reťazce robí agilnejšími a efektívnejšími.

PROJEKTOVO RIADENÁ VÝROBA

IFS Projektovo riadená výroba vám umožňuje plánovať a vykonávať výrobu ako súčasť rozsahu projektu. Náklady na materiál, zamestnancov a operácie sú automaticky pridelené k danému projektu. Funkciu skladu možno realizovať v kontexte projektu a vy môžete materiál prevádzať medzi činnosťami projektu alebo medzi skladom projektu a štandardným skladom. Toto riešenie zahŕňa taktiež možnosť plánovať požiadavky na materiál v rámci celého projektu.

DISKRÉTNA VÝROBA

IFS Diskrétna výroba je komplexné riešenie na podporu výrobného procesu od požiadaviek výrobnej objednávky po príjem hotových výrobkov. Toto riešenie zahŕňa kontrolu dostupnosti materiálu, plánovanie operácií, posúdenie nástrojov a pracovných síl, integrované riadenie akosti a analýzu. Hlásenie prevádzkových alebo materiálových transakcií je možné vykonať rôznymi spôsobmi pomocou rozhraní prispôsobených konkrétnej situácii, ako sú čítačky čiarových kódov alebo terminály operátorov.

DÁVKOVÁ PROCESNÁ VÝROBA

IFS Dávková procesná výroba podporuje výrobu založenú na receptúrach/vzorcoch, ktorá sa bežne vyskytuje v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle. Toto riešenie zahŕňa kompletnú sledovateľnosť od surovín cez medziprodukty až po hotový tovar. Vyrovnávanie šarží umožňuje jednoducho riešiť obmedzenia súvisiace s veľkosťou šarží na viacerých úrovniach. Rozdeľovanie na základe charakteristík výrobku minimalizuje náklady spojené s prechodom. IFS Dávková/procesná výroba sa dodáva s natívnou podporou riadenia akosti s kontrolnými plánmi a analýzami, hmotnosťou, zloženou MJ a kontrolou trvanlivosti.

OPAKOVANÁ VÝROBA

IFS Opakovaná výroba zvyšuje vašu efektivitu znížením alebo dokonca elimináciou transakcií vo výrobných procesoch. V kombinácii s IFS Plánovanie môžete pomocou plánovania požiadaviek na materiál (MRP) vytvoriť hybridný ponukový/dopytový systém s cieľom vygenerovania plánov výrobnej linky, vytvorenia plánov dodávateľa a dimenzovania okruhov Kanban.

DIELENSKÉ RIADENIE VÝROBY

IFS Dielenské riadenie výroby predstavuje efektívny a jednoduchý spôsob, ako môžu vaši zamestnanci rýchlo vykazovať informácie o výrobe. Sprístupní vám stav operácií, množstvo vyrobených a vyradených položiek alebo počet akumulovaných hodín obsluhy.

InfoConsulting