IFS Multifunkčné komponenty

← späť na stránku IFS Applications

IFS MULTIFUNKČNÉ KOMPONENTY

IFS Multifunkčné komponenty sú balíkom výkonných nástrojov navrhnutých na usmernenie, zjednodušenie a realizáciu najdôležitejších procesov väčšiny odvetvia a podnikania.

PRAVIDLÁ ÚČTOVANIA

IFS Pravidlá účtovania vám ponúkajú bežný balík pravidiel na ručné aj automatické zaúčtovanie v rámci IFS Applications. Získate výborný prehľad, ktorý zaistí účtovací model vašej spoločnosti. Štandardizované rozhrania vám uľahčujú realizáciu transakcií odoslaných a prijatých z IFS Applications a podnikových riešení iných výrobcov.

RIADENIE UDRŽATEĹNÉHO ROZVOJA

IFS Riadenie udržateĺného rozvoja vám poskytuje komplexnú podporu na všetkých úrovniach životného cyklu výrobku, v rámci celého dodávateľského reťazca, cez fázu používania až po ukončenie životnosti. Zlepšuje využiteľnosť existujúcich dát, umožňuje vytvárať deklarácie o materiáli a deklarácie o vplyve produktu na životné prostredie a slúži aj ako základ na tvorbu ekologických správ, ako je napríklad GRI. Vďaka flexibilnej povahe môžete tento nástroj použiť pre všetky procesy zhody, napr. REACh, RoHS alebo OEEZ, rovnako ako na overovanie ekologickej značky.

RIADENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU

S IFS Riadenie životného cyklu budete mať každý životný cyklus, s ktorým zaobchádzate, pevne pod kontrolou, bez ohľadu na to, či ide o majetok, produkt, projekt, zákazníka, službu alebo inú kľúčovú obchodnú činnosť či prevádzkový tok. Všetky informácie a spätné väzby, od návrhu po likvidáciu a ďalej, sú zdokumentované v rovnakom systéme a sú jednoducho dostupné komukoľvek, kto je oprávnený k nim pristupovať – dnes aj v budúcnosti. To znamená, že sa môžete učiť z minulosti, znižovať chybovosť a priebežne zdokonaľovať svoje obchodné procesy.

SPRÁVA DOKUMENTOV

IFS Správa dokumentov vám ponúka úplnú kontrolu nad dokumentáciou spoločnosti. Rieši proces tvorby a vývoja dokumentov a obsahuje jednoducho použiteľné nástroje na vyhľadávanie. Medzi ďalšie funkcie patrí správa priebehu prác, šablón, verzií a vydaní, podpora skenovania faktúr (OCR) a označovania zmien. IFS Správa dokumentov uspokojí nielen všetkých zdatných používateľov – jej webové rozhranie je natoľko používateľsky príjemné, že dokonca aj noví používatelia ju budú schopní dobre ovládať za niekoľko minút.

REPORTY & ANALÝZY

IFS Reporty & Analýzy vám pomôže porozumieť vášmu podnikaniu a analyzovať ho pomocou dopredu pripravených modelov analýzy pre všetko od financií a ľudských zdrojov po predaj a nákup. Modely analýzy sú dostupné z Microsoft Excel®, Microsoft PowerBI®, IFS Lobby™ a najobľúbenejších nástrojov na vykazovanie a vytváranie analýz. IFS Business Reporter je obchodný nástroj na vykazovanie a plánovanie založený na aplikácii Excel. Je možné ho použiť ako samostatný nástroj na vykazovanie alebo ako integrovanú súčasť tvorby rozpočtov a obchodného plánovania.

ENTERPRISE OPERATIONAL INTELLIGENCE

IFS Enterprise Operational Intelligence (IFS EOI™) prináša integrované komplexné riadenie výkonnosti. To spoločnostiam umožňuje opravovať a riadiť nefunkčné alebo zložité obchodné procesy rovnako ako riadiť podnik ako celok. Prediktívna a normatívna analýza prispieva k lepším a rýchlejším rozhodnutiam na všetkých úrovniach podniku, od prevádzkových častí po predstaviteľov vrcholového manažmentu. Kľúčovým odlišujúcim faktorom je naša architektúra zameraná na modely skôr než architektúra zameraná na dáta.

RIADENIE KVALITY

IFS Riadenie kvality umožňuje definovať kontrolné plány, preverovať a kontrolovať inštrukcie, normy pre súčiastky, dodávateľov alebo výrobné procesy a všetky ich kombinácie. Vzorky sú spojené s výrobnými objednávkami, nákupnými objednávkami, výrobnými číslami, číslami dávok a procesmi s časovou pečiatkou. To vám poskytuje podporu pre najbežnejšie SPC grafy pre premenné a atribúty, pričom ukazovatele spôsobilosti možno vypočítať pre akýkoľvek proces. Môžete použiť formuláre prehľadu so štandardnými rozhraniami na zadanie produktov tretej strany na pokročilejšie štatistické výpočty.

PROCESNÉ MODELY

IFS Procesné modely umožňuje zaviesť riadenie požiadaviek založené na výrobnom toku s možnosťou kompletného sledovania a okamžitej expedície. Vaši zamestnanci a partneri môžu registrovať výdavky, spájať ich so zodpovedajúcimi podnikovými objektmi a sledovať ich prostredníctvom frontu alebo priamej expedície. IFS Riadenie požiadaviek vám takisto umožňuje vykonávať podrobné analýzy, pretože obsahuje balík pripravených meraní pre všetky úrovne procesu.

IOT BUSINESS CONNECTOR

IFS IoT Business Connector minimalizuje riziká a urýchľuje vaše IoT projekty tým, že vám pomáha prevádzať surové dáta na informácie, na ktoré treba reagovať a ktoré sú plánované a optimalizované v IFS Applications. IFS IoT Business Connector poskytuje referenčnú architektúru, všetky nástroje nutné na správne fungovanie činností, IoT Discovery Manager na riadenie získavania informácií prostredníctvom Microsoft Azure IoT Suite a IoT Controller používaný na konfiguráciu správneho postupu, ktorý má prebehnúť v reakcii na pozorovanie IoT.

InfoConsulting