Unikátne oborové řiešenie

IFS pre energetiku, telekomunikácie a utility

ERP systém pre energetiku, telekomunikácie a utility

IFS ponúka softwarové riešenie pre spoločnosti podnikajúce v segmente výroby a dodávok energie a utilít, obsahujúce nástroje pre komunikáciu so zákazníkmi (omnikanálové kontaktné centrum), pokročilé riadenie investičných projektov, detailnú správu aktív (asset management) či unikátne funkcie pre plánovanie servisných technikov v reálnom čase. To všetko je možné využívať spolu s podporou riadenia financií a ľudských zdrojov v rámci jednotného ERP riešenia alebo samostatne v synergii s ďalšími prevádzkovanými aplikáciami.

Kľúčové funkčnosti pre odvetvie energetiky, telekomunikácií a utilít:

 • Omnikanálové kontaktné centrum s integrovaným chatbotom.
 • Kompletná správa životného cyklu prevádzkových aktív od plánovania investícií, cez riadenie projektov až po následnú údržbu, opravy, či rekonštrukcie.
 • Detailná správa majetku (Enterprise Asset Management) – detailné informácie o štruktúre každého aktíva či prevádzkovaného celku, plánovanie údržby, integrácia na GIS nástroje, podpora pre správu lineárnych aktív v rámci prenosových či distribučných sietí.
 • Pokročilé riadenie projektov agregujúce všetky podstatné pohľady (časové, nákladové, vecné, vrátane riadenia rizík) do jedného systému s možnosťou integrácie s MS Project alebo Oracle Primavera.
 • Sledovanie kľúčových metrík z prevádzkovaných zariadení priamo v systéme prostredníctvom IIoT s možnosťou vyhodnocovania, predikciou a riadením nadväzujúcej údržby.
 • Unikátny produkt Planning and Scheduling Optimization pre Dynamické plánovanie servisných technikov v reálnom čase s ohľadom na aktuálnu polohu, vyťaženie, kompetencie, závažnosť hláseného problému či ďalšie parametre.
 • Kompletná sada modulov pre správu financií a controlling s pokročilým účtovaním majetku pripravený pre tvorbu rozpočtov, plánovanie a konsolidáciu viacerých podnikov pri viacero menách.
 • Integrované funkcie pre riadenie ľudských zdrojov podporujúce legislatívne normy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov, správu incidentov, riadenie kompetencií či certifikácií a aktivít spojených s ich získaním či obnovou, sledovanie dochádzky a ďalšie oblasti personalistiky.
 • Jednoduché, prehľadné a plne responzívne používateľské prostredie navrhnuté i pre prácu v teréne, s možnosťou práce v offline režime.

Referencie

hafslund
Hafslund
Tento zákazník spoločnosti IFS je najväčším prevádzkovateľom rozvodných sietí a predajcom elektrickej energie v Nórsku a patrí mu tiež popredné miesto v skupine výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov.
kopie-navrhu-bez-nazvu-58
VYNCKE
Táto globálne pôsobiaca spoločnosť vyvíja a vyrába zariadenia vyrábajúce energiu z biomasy, napríklad dreva alebo rastlinného odpadu.
opwik
OPWiK
OPWiK Sp. z o.o. je spoločnosť s 80. ročnou tradíciou. Poskytuje služby spojené so zásobovaním vodou a čistením odpadových vôd.

Stiahnite si brožúru o IFS Applications
pre Asset Management.

Pre stiahnutie brožúry, prosím, vyplňte formulár:

  Stiahnite si brožúru
  IFS Řízení služeb v terénu

  Pre stiahnutie brožúry, prosím, vyplňte formulár:

   Ste pripravený začať? Kontaktujte nás!

   Dohodnite si stretnutie alebo nám pošlite Vašu otázku online!