ERP systém pre odvetvie letectva a obrany

IFS ponúka komplexné projektovo orientované ERP riešenie pre výrobcov v oblasti letectva a obrany (Aerospace & Defense). Toto riešenie v sebe spája detailne prepracované nástroje projektového riadenia, integrované priamo do jadra ERP systému, s možnosťou riadenia celého životného cyklu zložitých vyvíjaných a vyrábaných produktov – od správy kontraktov, cez návrh a vývoj produktov a ich výrobu až po dodávky servisných služieb alebo generálne opravy. To všetko prepojené s finančným riadením, efektívnymi nástrojmi pre logistiku alebo riadenie ľudských zdrojov.

Video: IFS Cloud for A&D Manufacturers

Kľúčové funkčnosti IFS pre výrobcov v odvetví letectva a obrany:

 • Kompletné riadenie životného cyklu: Výberové konanie – Návrh riešenia – Plán projektu – Výroba – Montáž – Uvedenie do prevádzky – Údržba – Generálne opravy – Vyradenie.
 • Kombinácia rôznych typov výroby v rámci jedného systému (vývoj na zákazku, montáž na zákazku, konfigurácia na zákazku, apod.).
 • Viacúrovňová sledovateľnost prevádzkových parametrov jednotlivých častí – sériových čísel – v priebehu celého životného cyklu produktu s dôrazom na zachytenie zmien v konštrukcii alebo v realizácii projektu.
 • Nástroje pre sledovanie, riadení a vyhodnocovanie kvality v celom dodávateľskom reťazci. Podpora pre interné aj externé audity. Riadenie nezhôd a podpora pre realizáciu nápravných a preventívnych opatrení (CAPA).
 • Projektové riadenie, zastrešujúce všetky ostatné procesy, poskytuje komplexný pohľad na realizáciu, vrátane činností v predvýrobných etapách.
 • Jednotný prístup k plánovaniu a sledovaniu kapacity zdrojov (ľudí, pracovísk, nástrojov), v ktorom sa agregujú kapacitné požiadavky z rôznych oblastí (projekty, výroba, servis, údržba, atď.).
 • Podpora pre všetky úrovne výrobného plánovania – od strategického plánovania zdrojov až po podrobné dielenské rozvrhovanie a riadenie. Integrovanou súčasťou je nástroj pre pokročilé plánovanie a rozvrhovanie výroby do obmedzených kapacít.
 • Naplno integrované CRM pre riadenie vzťahov so zákazníkmi odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Riadenie cestovných výdajov.
 • Integrovaný Document management systém pre správu dokumentácie, smerníc, certifikátov, atestov apod.
 • Pokročilé nástroje pre plánovanie a riadenie údržby vlastných výrobných zariadení.
 • Plnohodnotný, plne integrovaný WMS pre riadenie skladov s využitím čiarových kódov a iných pokročilých metód identifikácie.
 • Komplexná podpora popredajných a servisných služieb.
 • Podpora pre správu viacerých spoločností s rôznymi legislatívami, skupinová konsolidácia. Multijazyčnosť.

Referencie

IFS je popredným poskytovateľom ERP pre dodávateľov leteckej techniky a obranných prostriedkov a s tým súvisiacich služieb, pričom pri vývoji spolupracuje s významnými svetovými výrobcami:

1 1
SAAB AB
Významný výrobca lietadiel a zbraní sídliacej vo Švédsku.
2 2
GENERAL DYNAMICS
Konglomerát zaoberajúca sa vojenskou výrobou a výskumom.
3
LOCKHEED MARTIN
 Najväčší vojenský dodávateľ na svete.
4 1
BABCOCK INTERNATIONAL
Popredný poskytovateľ kritických a komplexných inžinierskych služieb pre zákazníkov Spojeného kráľovstva a medzinárodné obrany, leteckej záchrannej služby a civilnej jadrovej elektrárne.

Pozrite si video o výhodách systému IFS ERP pre spoločnosť Babcock:

Ste pripravený začať? Kontaktujte nás!

Dohodnite si stretnutie alebo nám pošlite Vašu otázku online!