Podnikový informačný systém pre stavebníctvo

Stavebný sektor čelí dynamickému trhovému prostrediu a neustálemu technologickému rozvoju, ktoré prinášajú celý rad výziev. Spoločnosti v tomto sektore musia nielen zvyšovať svoju produktivitu a efektívnosť, ale aj zabezpečiť udržateľnosť pri súčasnom dodržiavaní rastúcich noriem kvality a prísnych rozpočtov. Aby stavebné spoločnosti obstáli v týchto náročných podmienkach, je nevyhnutné hľadať inovatívne spôsoby, ako optimalizovať svoje procesy a zlepšiť riadenie projektov.

V tejto súvislosti je IFS Cloud ideálnym riešením pre stavebné spoločnosti, ktoré hľadajú moderný a efektívny spôsob riadenia svojich činností. Tento komplexný softvér je špeciálne navrhnutý pre potreby stavebníctva a poskytuje používateľom presne tie nástroje, ktoré potrebujú na riešenie súčasných výziev.

Nasadením IFS Cloud získate: o 18 % vyššiu produktivitu zamestnancov,
10 % nárast včasných dodávok a okamžité riešenie problémov!

Kľúčové funkcie pre stavebníctvo:

 • Výstavba komplexných celkov podporujúcich modernú koncepciu offsite a modulárnej výstavby (oceľové konštrukcie a haly, občianska vybavenosť, administratívne budovy atď.).
 • Pokročilé finančné riadenie projektov pre jednoduchý prístup k správnym informáciám na rozhodovanie a riadenie. Podrobné sledovanie skutočných nákladov na rôznych úrovniach záväzkov, práca s rozpočtami a prognózami, podpora IFRS.
 • Podpora tendrov vrátane kompletného CRM.
 • Riadenie a správa zmlúv s investormi a subdodávateľmi s priamym prepojením na jednotlivé rozpočtové položky a plán projektu.
 • Pokročilá podpora správy a údržby budov alebo iného majetku (asset management, facility management).
 • IFS Cloud podporuje modernú koncepciu výstavby mimo staveniska alebo modulárnej výstavby, pri ktorej sa stavebné prvky pripravujú mimo staveniska a potom je riadená ich preprava a montáž na stavenisku.
 • Transparentné riadenie kapacity podnikových zdrojov (zamestnancov, strojov alebo nástrojov) prostredníctvom všetkých modulov informačného systému (stavebné projekty, správa alebo údržba budov, ľudské zdroje atď.).
 • Integrovaný Document management na správu výkresov, smerníc a certifikátov.
 • Multijazyčnosť.

Stiahnite si whitepaper

V tomto dokumente sa dozviete, ako vám IFS Cloud môže pomôcť zlepšiť riadenie projektov a zvýšiť ich efektívnosť a ziskovosť.

  Referencie pre stavebníctvo

  Mosty Łódź S.A.
  Spoločnosť ponúka širokú škálu inžinierskych služieb. Realizuje infraštruktúrne a objemové projekty, ako sú štadióny, sklady a sídliská.
  Torpol S.A.
  Špecializuje sa na komplexnú realizáciu dopravných stavieb, ako sú železničné trate a stanice, električkové trate a inžinierske stavby.
  Multiplex Construction Europe Ltd.
  Spoločnosť sa už viac ako polstoročie zaoberá výstavbou veľkých a zložitých stavieb a je uznávaným odborníkom v oblasti stavebníctva vo všetkých sektoroch nehnuteľností.
  ➔ VIDEO

  Ste pripravení začať? Kontaktujte nás!

  Dohodnite si schôdzku alebo nám pošlite Váš dotaz online!