ERP systém IFS pre strojárstvo

Zvoľte si IFS pre strojárstvo za základ Vášho digitálneho podniku!

Zvyšujúce sa tempo hospodárskych zmien je skutočnou výzvou pre strojárske spoločnosti, ktoré, ak majú uspieť, musia neustále flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov a zabezpečiť pritom vyššiu efektivitu pri ich realizácii.

ERP systém IFS je mnohými nezávislými analytickými spoločnosťami považovaný za jedno z najlepších ERP riešení pre výrobné podniky. Je vyvíjaný v spolupráci s globálnymi lídrami v odvetví strojárskej výroby a obsahuje inovatívne funkcie, vďaka ktorým môžete úspešne zvládnuť štvrtú priemyselnú revolúciu.

17% zvýšenie produktivity a 10% zlepšenie v oblasti hospodárenia s materiálom

Kľúčové funkčnosti IFS pre strojárstvo:

 • Kombinácia možností plánovania a riadenia neadresnej výroby s výrobou na zákazku. Podpora pre všetky úrovne plánovania – od tvorby strategického business-pánu cez plánovanie zdrojov až po nástroje pre detailné dielenské rozvrhovanie výroby. Integrovanou súčasťou sú aj pokročilé metódy pre plánovanie do obmedzených kapacít alebo Demand Driven MRP pre efektívne plánovanie zásob rozpracovanej výroby.
 • Naplno integrované CRM pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, rovnako ako SRM pre riadenie vzťahov s dodávateľmi – odkiaľkoľvek a kedykoľvek (nielen pre obchodníkov).
 • Komplexné nástroje pre sledovanie a riadenie kvality.
 • Robustný a pritom jednoducho využiteľný modul Product Estimate Management pre rýchle spracovanie ponuky na zákazku vytváraného strojného zariadenia.
 • Predajný konfigurátor pre uľahčenie práce obchodníkov s možnosťou využitia webového rozhrania priamo zákazníkmi.
 • Integrovaný document management systém pre správu smerníc, certifikátov, atestov, výkresovej dokumentácie apod.
 • Systémová podpora pre životný cyklus výrobku od obchodu cez realizáciu a dodanie až po záručný a pozáručný servis, pričom v každom kroku je k dispozícii príslušná konštrukčná, výrobková alebo servisná štruktúra.
 • Sledovateľnosť na úrovni sériových čísel alebo dávok v celej úrovni výrobkovej štruktúry – tam, kde je viacúrovňová sledovateľnosť požadovaná.
 • Plnohodnotný integrovaný WMS pre riadenie skladov s využitím čiarových kódov.
 • Pokročilé nástroje pre prediktívnu, preventívnu aj korektívnu údržbu vlastných výrobných zariadení a technických prostriedkov vrátane ostatného majetku. Možnosti merania prevádzkových veličín a sledovanie výkonnosti výrobných zariadení s porovnaním záznamu obsluhy o realizovanej výrobe.
 • Komplexné funkcie Projektového riadenia využiteľné pre výrobu podľa projektu alebo pri vývoji nových produktov a inováciách alebo plánovaní a riadení investícií.
 • Integrovaný B2B portál pre komunikáciu s dodávateľmi aj odberateľmi, podpora EDI komunikácie.
 • Podpora pre riadenie viacerých spoločností s rôznymi legislatívami, vrátane ich konsolidácie. Multijazyčnosť.

Stiahnite si brožúru
Prečo by sa mali výrobné firmy vymaniť z okov zastaraného ERP

Chcete sa uistiť, že ERP riešenie, ktoré ste vybrali a chystáte sa na jeho implementáciu, vám poskytne agilitu a prehľad, ktorý potrebujete k svojmu podnikaniu? Prečítajte si viac!

  Referencie:

  IFS poskytuje rozsiahle funkcionality pre riadenie strojárskej výroby, ktoré sú vyvíjané v spolupráci s významnými globálnymi výrobcami:

  1 3
  ARMATURY GROUP
  Dodávateľ priemyselných armatúr zákazníkom z 65 krajín sveta.
  2 5
  IMC SLOVAKIA
  Výrobca komplexných baliacich strojov a liniek.
  3 2
  PELLENC
  Významný výrobca poľnohospodárske techniky.

  Ste pripravený začať? Kontaktujte nás!

  Dohodnite si stretnutie alebo nám pošlite Vašu otázku online!