IFS je unikátnym ERP pre Vašu projektovo orientovanú spoločnosť

ERP IFS vám môže pomôcť, ak:

Dodávate unikátne na zákazku vyrábané produkty či diela? Riadite ich vznik projektovo? A máte dokonalý prehľad o stave všetkých aspektov vašich projektov v jednom softwarovom riešení?

Projektovo orientované firmy často používajú množstvo rôznych softwarových nástrojov pre plánovanie a riadenie jednotlivých aspektov či fáz projektu. A výsledok? Neexistujúci jednotný a presný manažérsky prehľad, nekonzistencia dát či zložitá komunikácia medzi oddeleniami.

ERP IFS je projektovo zameraný software, ktorý v rámci jedného riešenia integruje všetky pohľady na projekt. Poskytuje tak ďaleko lepšiu kontrolu nad priebehom projektov z pohľadu nákladov, času, zdrojov či potenciálnych rizík. Uľahčuje zdieľanie informácií medzi spolupracovníkmi a oddeleniami a pre management poskytuje včas aktuálne informácie o výnimkách, ktorým je potrebné venovať pozornosť. To všetko v priamej väzbe na nákup, logistiku, výrobu, financie či správu ľudských zdrojov.

Zjednodušte tok informácií

Používanie viacerých rôznych viac či menej navzájom integrovaných softwarových nástrojov v podniku často vedie k tomu, že každé oddelenie má detailné a presné informácie o svojom pohľade na projekt. Tieto informácie však nie sú obvykle v reálnom čase zdieľané medzi jednotlivými oddeleniami a v horšom prípade sú vo vzájomnom nesúlade a preto sa z nich zložito tvoria jednotné, aktuálne a presné manažérske prehľady.

Jednotné ERP riešenie tieto informačné silá a bariéry búra. Prepája obchod s realizáciou a servisom, poskytuje kedykoľvek presný prehľad o plánovaných a skutočných nákladoch projektu, informuje o časovom a vecnom plnení plánu a pomáha riešiť výnimky, umožňuje centrálne plánovanie zdrojov, zdieľanie informácií so subdodávateľmi a množstvo ďalších činností súvisiacich s plánovaním a realizáciou projektu.

gantt ifs
Všetky náhľady na projekt v jednom systéme!

Projekt ako základ

Projekt funguje v IFS ako základný riadiaci prvok a je prirodzene integrovaný s inými súčasťami systému.

 • Plán projektu udáva nadväznosti aktivít, ktoré definujú časový rámec pre predvýrobné etapy, výrobu či inštaláciu u zákazníka. Tento rámec je postupne rozpracovávaný jednotlivými oddeleniami – vývojom, nákupom, výrobou, expedíciou – pričom väzba na projekt a základný časový rámec je neustále zabezpečená. Vďaka aktívnemu prepojeniu na projekt má projektový manažér prehľad o priebehu všetkých činností a o výnimkách ohrozujúcich sľúbený termín plnenia.
 • Z pohľadu finančného riadenia je k dispozícii agregovaný aj detailný prehľad o postupnom nábehu nákladov a výnosov. Od odhadov, cez plánované hodnoty, rozpočet, dodávku, fakturáciu až po finálne zaúčtovanie. Všetko pod kontrolou z jedného miesta, agregované z rôznych častí ERP systému na základe dát vytváraných obvyklou prácou používateľov. Rýchlo pritom odhalíte nesúlad plánu s realitou a hroziace riziká, ktoré dokážete včas odhaliť a riešiť.
 • Pri zložitejších kontraktoch vzniká v rámci projektu unikátna štruktúra projektových dodávok, ktorá je viazaná na plán a definuje, čo a kedy je potrebné dodať pre splnenie kontraktu. Opäť s väzbou na nákup materiálu, výrobu jednotlivých častí a ich dodávku na miesto určenia.
 • V celom systéme je využívaná jednotná evidencia zdrojov, ich kapacít a vyťaženosti (typicky pracovníci, ale aj zariadenia). Na jednom mieste tak získate prehľad o stave vyťaženia daného zdroja zo strany projektových aktivít, servisu, výroby ale aj požiadaviek HR oddelenia (napr. na školenie).
 • Projekt agreguje všetku potrebnú dokumentáciu prostredníctvom integrovaného DMS nástroja.
mockup 1.3a
projektova vyroba obrazek k formulari

Stiahnite si brožúru a zistite prečo práve IFS je najlepšou voľbou pre dodávateľov zákazkových produktov!

Pre stiahnutie brožúry prosím vyplňte nižšie uvedený formulár.

  Je riešenie vhodné pre vašu spoločnosť?

  IFS pre projektovo orientované spoločnosti je úspešne využívaný v následujúcich odvetviach:

  • Zákazková výroba typu vývoj na zákazku v oblastiach strojárstva, letectva a obrany, high tech segmentu, automatizačnej techniky a ďalších.
  • Konštrukcie komplexných celkov podporujúce moderný koncept offsite a modulárnej výstavby (oceľové konštrukcie a haly, občianska vybavenosť, administratívne budovy, a pod.).
  • Dodávka inžinierskych stavieb v oblasti utilít, energie, dopravy či letectva a obrany.
  projekty ifs

  Svetové skúsenosti, lokálna odbornosť

  IFS se dlhodobo orientuje na odvetvia s veľkým dôrazom na projektové riadenie. V spolupráci s najväčšími zákazníkmi v jednotlivých priemyselných odvetviach pritom neustále rozvíja produkt a pridáva nové funkčnosti. Procesy v ERP systému vďaka tomu obsahujú koncentrované best-practices svetových lídrov a my sme vďaka skúsenému tímu certifikovaných konzultantov pripravení pomôcť vám ich využiť.

  kontrukce ifs

  Vybraní referenční zákazníci

  reference loga 0036 matador
  MATADOR GROUP
  MATADOR Group je úspešným dodávateľom pre automobilový priemysel v regióne CEE. Spoločnosť pôsobí na Slovensku, v Českej republike a Rusku. Vďaka rozsiahlemu spektru služieb, ale tiež vďaka technologickému vybaveniu si firma vybudovala pevnú pozíciu na trhu.
  reference loga 0006 torpol
  TORPOL S.A.
  Torpol S.A. pôsobí v Poľsku viac ako 25 rokov. Špecializuje sa na komplexné realizácie dopravných zariadení, ako sú železničná trate a stanice, električkové trate a ďalšie stavby dopravnej infraštruktúry. Zamestnáva viac ako 650 pracovníkov a prevádzkuje vlastnú rozsiahlu základňu strojného vybavenia a prepravných zariadení.
  „Implementácia systému IFS, vykonávaná spoločnosťou InfoConsulting, nám umožnila zvýšiť efektivitu spoločnosti Torpol v mnohých oblastiach. Počnúc financiami, riadením ľudských zdrojov a miezd, cez nákup, správu skladov a zariadení. Pri implementácií tak veľkých projektov, aké Torpol prevádzkuje, sme potrebovali nielen profesionálny nástroj pre správu, ale tiež poradenstvo a prispôsobenie systému našim konkrétnym potrebám. Tím odborníkov v InfoConsulting úplne pochopil naše požiadavky a splnil všetky naše očakávania a ciele súvisiacimi s projektom. Pokračujeme v spolupráci s našim partnerom InfoConsulting v oblasti každodennej servisnej podpory. Odborníci spoločnosti InfoConsulting sú nám k dispozícií aj pre post-implementačnú podporu, potrebnú pre každodennú prevádzku systému.“

  Ste pripravený začať? Kontaktujte nás!

  Dohodnite si stretnutie alebo nám pošlite Vašu otázku online!