IFS SUPPLY CHAIN

Komponenty IFS Supply Chain na distribúciu spolu s výrobou tvoria základ nášho riešenia riadenia dodávateľského reťazca. Tieto komponenty ponúkajú jednoduché použitie, ktoré potrebujete na lepšiu vizualizáciu toku výrobkov a efektívne využitie systému, a dovoľujú vám aj ľahko sa prispôsobiť rôznym distribučným modelom a pracovným metódam. Poskytujú vám aj agilnosť, ktorú potrebujete na rast a podporu zmeny vášho podniku. Okrem toho môžete využiť komunikáciu v reálnom čase v rámci celého reťazca od objednávky až k dodávke.

PLÁNOVANIE DOPYTU

IFS Plánovanie dopytu vám umožní vizuálne plánovať pomocou grafických prezentácií. Tento vysoko kolaboratívny, grafický a interaktívny nástroj je v súčasnosti jedným z najprepracovanejších a najľahšie použiteľných nástrojov na tvorbu predpovedí na trhu.

PLÁNOVANIE DODAVATEĹSKÉHO REŤAZCA

IFS Plánovanie dodávateľského reťazca podporuje integrované plánovanie v rámci dodávateľskej siete vrátane viacerých pracovísk a právnych subjektov. Prognózy a skutočný dopyt sú zhromažďované v koncovom bode dodávateľského reťazca, prevádzané na plány dodávok pre jednotlivé časové fázy a odovzdávané externým dodávateľom alebo interným výrobným miestam. Tým dochádza k zlepšeniu integrácie medzi pracoviskami, čo vedie k zníženiu zásob a zlepšeniu služieb zákazníkom.

DOPĹŇANIE ZÁSOB

IFS Dopĺňanie zásob vám umožňuje vykonávať diferencované a vysoko automatizované plánovanie zásob spojené s predpoveďou dopytu. Robí doplňovanie zásob flexibilnejším tým, že ponúka mnoho plánovacích stratégií, ako sú ekonomické množstvo objednávky, poistná zásoba riadená úrovňou služieb a špeciálne modely na spracovanie položiek s nízkou obrátkou zásob.

ZÁKAZNÍCKE OBJEDNÁVKY

IFS Zákaznícke objednávky slúžia na riadenie spracovávania vašich predajných objednávok na jednom alebo viacerých pracoviskách a sú základnou súčasťou riešenia IFS Dodávateľského reťazca. Toto riešenie zahŕňa celý cyklus od predajnej ponuky po fakturácie zákazníkom a reklamácie. Sú podporované rôzne možnosti obstarania, ako sú zásoby, externý dodávateľ alebo výroba. Aby bolo možné zákazníkovi sľúbiť spoľahlivé dátumy dodania a zároveň poskytnúť presné informácie o plánovaní, zahŕňa toto riešenie zároveň zákaznícke trasy a maticu reťazca dodávok, ktoré zachovávajú priebežné časy medzi pracoviskami, zákazníkmi a dodávateľmi. IFS Predajné objednávky poskytujú nepreberné množstvo možností tvorby cien vrátane dohôd so zákazníkom, cenníkov, kampaní, propagácií predaja, rabatov a rôznych typov zliav a poplatkov. Plány zákazníkov je možné využiť na uľahčenie prognóz a odvolávok v opakujúcich sa podmienkach.

RIADENIE ZÁSIELOK

IFS Riadenie zásielok je riešenie na príjem prichádzajúcich zásielok aj odosielanie odchádzajúcich zásielok. Príjem prichádzajúcich materiálov vrátane kontroly, vrátenia a vyradenia. Príjem prichádzajúcich dodávok je možné vykonať na základe avíza o expedícii prijatého od dodávateľa alebo z interného pracoviska či nákupnej objednávky. IFS Riadenie dopravy podporuje taktiež proces odchádzajúcich zásielok s rezerváciou, vyzdvihnutím a dodaním tovaru. Prepravné doklady, ako sú štítky na tovare, nákladný list, dodací list, sprievodka a proforma faktúra, sú vytvorené. Je taktiež podporované elektronické avízo o expedícii pre odchádzajúce zásielky. Funkcie zahŕňajú podporu pre štandardizovanú integráciu medzi obchodnými partnermi s použitím GS1 vrátane podpory pre GTIN (Global Trade Item Number – globálne číslo obchodnej položky) a SSCC (Serial Shipment Container Code – sériové číslo logistickej jednotky).

RIADENIE PRENÁJMOV

IFS Riadenie prenájmov poskytuje zabudované funkcie na podporu rôznych druhov prenájmov a umožňuje riadiť požiadavky na prenájom v rámci projektov. Tie môžu byť uspokojené tak interne z vlastných rezerv či interným dodávateľom, alebo externe. Ako jednotné riešenie na zber všetkých dát ponúka tento komponent spracovanie bežných procesov nielen pre nájom a prenájom, ale aj pre dodávky, riadenie zásob a fakturáciu.

RIADENIE SKLADOV

IFS Riadenie skladov vám pomáha riadiť celý proces skladovania od prijatia tovaru do okamihu vydania. Toto riešenie zahŕňa podporu sledovania, riadenie lehoty použiteľnosti, konsignačných skladov, manipulačných jednotiek, odloženia a rad možností rezervácie. Skladové činnosti sú do značnej miery riadené úlohy a hlásené s využitím čiarových kódov a vreckových počítačov na efektívne a presné spracovanie v reálnom čase. Komponent zároveň zahŕňa základné riešenie na plánovanie vychádzajúce z doobjednania a automatické generovanie návrhov objednávok. Interné výdaje materiálu v sklade sú riadené prostredníctvom materiálových požiadaviek. Toto riešenie vám taktiež poskytuje podporu pre štandardizovanú integráciu medzi obchodnými partnermi s použitím GS1 vrátane podpory pre GTIN (Global Trade Item Number – globálne číslo obchodnej položky) a SSCC (Serial Shipment Container Code – sériové číslo logistickej jednotky). Zahŕňa zároveň možnosť plánovať a držať zásoby na vzdialených miestach, obvykle zásoby spotrebného materiálu alebo náhradných dielov.

InfoConsulting