InfoConsulting bol vybraný spoločnosťou IFS ako výhradný distribútor pre región južnej Ázie

Spoločnosť IFS, globálny poskytovateľ cloudového podnikového softvéru, oznámila, že uzavrela exkluzívnu distribučnú zmluvu so spoločnosťou InfoConsulting v južnej Ázii (konkrétne na Srí Lanke, v Bangladéši a Pakistane). Ako hlavný partner bude mať spoločnosť InfoConsulting možnosť rozšíriť prítomnosť spoločnosti IFS na trhu a stať sa hlavnou tvárou spoločnosti IFS v tomto regióne.

Spoločnosť IFS sa zaviazala k modelu „partner first“, v rámci ktorého úzko spolupracuje s partnerskými spoločnosťami na riešení potrieb zákazníkov. Špičkové cloudové aplikácie a služby spoločnosti IFS umožňujú zákazníkom využívať automatizáciu a podnikovú inteligenciu na prekonanie kľúčových výziev v rámci ich podnikania, efektívnejšiu prácu a zvýšenie produktivity.

V rámci tohto strategického partnerstva bude spoločnosť InfoConsulting výhradným distribútorom a bude zákazníkom spoločnosti IFS ponúkať služby obchodného poradenstva, technického vývoja a podpory pre softvérové riešenia IFS. To sa bude realizovať prostredníctvom globálneho programu podpory, ktorý už poskytuje podporu viac ako 20 000 koncovým používateľom systému IFS. Prítomnosť spoločnosti InfoConsulting v južnej Ázii poskytne zákazníkom väčšiu hodnotu a doplní služby poskytované partnerským ekosystémom.

„Rovnako ako spoločnosť IFS sa zaväzujeme poskytovať zákazníkom služby s vysokou pridanou hodnotou a skvelú zákaznícku skúsenosť prostredníctvom cloudových aplikácií IFS. Táto dohoda nadväzuje na naše úspešné partnerstvá v Európe, Austrálii a na Novom Zélande, kde pomocou IFS pomáhame zákazníkom na ich ceste k digitálnej transformácii. Tešíme sa na spoluprácu so súčasnými a budúcimi zákazníkmi a partnermi spoločnosti IFS v Južnej Ázii a sme odhodlaní pomôcť im dosiahnuť ich ciele,“ povedal Miroslaw Kaminski, ktorý stojí na čele spoločnosti InfoConsulting.

Toto partnerstvo sa navyše netýka len softvéru a služieb. Výber spoločnosti InfoConsulting ako výhradného distribútora vychádza z jej súladu a spoločných hodnôt. Obe organizácie sú odhodlané poskytovať výnimočnú zákaznícku skúsenosť a dosahovať hmatateľné obchodné výhody. Spoločnosť InfoConsulting má za sebou preukázateľné výsledky, vrátane ocenenia zákazníkmi spoločnosti IFS v podobe globálneho ocenenia IFS Customer Choice Partner of the Year 2022.

„Táto dohoda nadväzuje na dlhoročný vzťah so spoločnosťou InfoConsulting v južnej Ázii. Zabezpečí, že oba subjekty budú úzko prepojené s našimi najlepšími podnikovými softvérovými riešeniami, aby sme mohli stavať na našom obchodnom modeli zameranom na partnerov a urýchliť náš dosah v Južnej Ázii, ako aj pomôcť podnikom dosiahnuť optimalizovanú efektivitu,“ povedal Vincent Carvalho, regionálny prezident spoločnosti IFS pre APJ, ME&A.