PELLENC si znova zvolil IFS Applications

Spoločnosť InfoConsulting Slovakia, ktorá je hlavným partnerom dodávateľa podnikového softvéru IFS pre trhy v strednej Európe, uzatvorila zmluvu na implementáciu najnovšej verzie IFS Applications 10 s významným výrobcom poľnohospodárskej techniky, spoločnosťou PELLENC.

Spoločnosť PELLENC, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom bola založená roku 1999 a je dcérskou spoločnosťou francúzskej PELLENC SA, ktorá patrí k najväčším výrobcom špecializovanej poľnohospodárskej techniky, pričom hlavné portfólio výrobkov tvoria stroje a zariadenia určené pre zber hrozna, starostlivosť o vinohrady a ovocné sady, triediace linky na hrozno a stroje pre zber olív. V súčasnosti má skupina šestnásť dcérskych spoločností, štyri výrobné závody a po celom svete viac ako 800 distribútorov a servisných centier. Okrem montážneho závodu vo Francúzku je výroba sústredená v Taliansku a Španielsku, v Číne a na Slovensku. PELLENC, s. r. o., je najväčšou dcérskou spoločnosťou, v ktorej v súčasnosti pracuje viac ako 350 zamestnancov.

Novomestský PELLENC od začiatku roku 2014 využíva pre plánovanie a riadenie výroby ERP systém IFS Applications. Po šiestich rokoch prechádza na novú verziu IFS Applications 10, v ktorej pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré podstatným spôsobom zvyšujú možnosti využitia systému. „Mali sme možnosť konfrontovať vylepšenia systému s našimi predstavami ďalšieho rozvoja, ale keďže sme o novinkách zo strany nášho dodávateľa pravidelne informovaní, jednalo sa v zásade len o vyjasnenie si niektorých detailov,“ hovorí Ing. Mario Bezák a následne dodáva: „Prínosy novej verzie v oblasti riadenia procesov sú zrejmé už teraz. V novej verzii si budeme môcť realizovať množstvo úprav sami – prostredníctvom nástrojov IFS Application Extensibility a tiež IFS Lobby je výborný nástroj pre vizualizáciu stavu procesov, identifikáciu odchýlok aj určenia cesty pre ich odstránenie. Výrazne tak skrátime čas, ktorý používatelia trávili pred obrazovkami. Rovnako je jedným z cieľov tohto projektu zefektívnenie administratívy.“

„Veľmi si vážime dlhoročnú spoluprácu s našim zákazníkom, spoločnosťou PELLENC. Sme hrdí na to, že sa management podniku rozhodol v tomto zložitom období investovať do implementácie novej verzie IFS Applications. Spoločnosti PELLENC tak môžeme ponúknuť nové funkcie najmodernejšieho ERP systému, ktorý bude implementovaný skúseným tímom konzultantov spoločnosti InfoConsulting a vďaka ktorému, pevne verím, podporíme ďalší rozvoj jej podnikania.“ reaguje Jozef Kováčik, riaditeľ spoločnosti InfoConsulting Slovakia.

IFS Applications podporí všetky oblasti aktivít spoločnosti a riadenie procesov vo výrobe, dodávateľskom reťazci, správe ľudských zdrojov a financií. Go live projektu je plánovaný na 1. 7. 2021.