Pripravte vašu výrobu na budúcnosť

Napriek tomu, že takmer všetky výrobné odvetvia museli v posledných rokoch čeliť viacerým výzvam, šlo z aktuálneho pohľadu väčšinou o „banality“. V dnešnej dobe výrobné podniky čelia všadeprítomnej nestabilite, neistote a neočakávaným zmenám vo všetkých oblastiach podnikania.

Mnohí z vás sa pritom možno nechtiac presvedčili, že ani dokonale optimalizované výrobné procesy a špičková kvalita výrobkov neznamenajú automaticky úspech. Fungovanie výrobných podnikov väčšinou ovplyvňuje  týchto 7 (vonkajších) faktorov:

– problémy s cenovou stabilitou vstupných materiálov a energií,
– nedostatočná prepravná („námorná“) kapacita, (pozn.: uz je signalizovaný dostatok kontainerov a viacmenej dodávky sú bezproblémové, takže to môže v čitateľovi evokovať, že sme neaktuálni, preto aj úprava toho prvého bodu, bolo by dobré to nahradiť niečim aktuálnejším)
– (skokové) zvýšenie prevádzkových nákladov,
– vysoká inflácia,
– narušenie výrobných/dodávateľských reťazcov,
– horšia finančná situácia na strane zákazníka,
– zmeny v požiadavkách a preferenciách koncových zákazníkov.

Pod náporom súčasných problémov výrobné spoločnosti v tomto náročnom období často zabúdajú hľadieť do budúcnosti. A to pravdepodobne povedie k ich postupnej strate konkurencieschopnosti. Navyše sa teraz nachádzame vo fáze masívnej transformácie celého hospodárstva, takže najbližších niekoľko rokov bude pre vašu budúcu prosperitu absolútne kľúčových.

5 industry laptop woman

Pretože, tak ako v prírode, aj v podnikaní platí známe evolučné pravidlo: „Úspešní sú tí, ktorí sa dokážu rýchlo a efektívne adaptovať na nové podmienky.“

Digitalizácia sa výrobným spoločnostiam vypláca

Štúdia spoločnosti IDC ukazuje, že digitálna vyspelosť má (v neistých časoch) pozitívny vplyv na ziskovosť aj zdravý rast výrobných spoločností (IDC’s Shaping the Future of Manufacturing InfoBrief, IDC #EUR150205923, marec 2023).

Spomínaný prieskum ukázal, že výrobné spoločnosti, ktoré sa považujú za „digitálne pokročilé“, dokázali v uplynulom finančnom roku stabilizovať alebo dokonca zvýšiť svoje zisky. Z údajov tiež vyplýva, že viaceré ďalšie sa poučili a v súčasnosti intenzívne pracujú na implementácii moderných podnikových aplikácií, ktoré majú potenciál výrazne zefektívniť prevádzku.

Trend je jasný. Významné percento všetkých investícií v súčasnosti smeruje do IT. A aby sme boli konkrétni, 47 % spoločností na celom svete v súčasnosti zavádza inovatívne IT systémy založené na cloude a pokročilej analytike.

3 cloud

Cloud, otvorená integrácia a modulárne funkcie umožňujú obrovský pokrok v oblasti IT

Prieskum IDC tiež uvádza 3 hlavné kritériá, podľa ktorých si výrobné spoločnosti vyberajú dodávateľov podnikových IT riešení:

  • STRATÉGIA A PLÁN PRE CLOUDOVÉ RIEŠENIE
    Prečo digitálne vyspelé spoločnosti presúvajú podnikový softvér do cloudu? Dôvodov je veľa. Všeobecne platí, že architektúra edge-to-cloud ponúka veľký výkon s nulovou latenciou, jednoduchšiu integráciu aplikácií, dobrú škálovateľnosť a lepšie spracovanie dát. Práve na týchto základoch postupne vybudujete spoľahlivé riešenie, ktoré vám pomôže dlhodobo zvyšovať príjmy a zisky.
  • SKÚSENOSTI S INTEGRÁCIOU NAJNOVŠÍCH TECHNOLÓGIÍ
    Tento bod v podstate úzko súvisí s cloudom. Inovácie sa v súčasnosti odohrávajú predovšetkým mimo firemných firewallov. Cloudové riešenia sa dobre škálujú, pretože ponúkajú jednoduchý prístup k výpočtovému výkonu, spracovaniu údajov a pokročilým nástrojom kybernetickej bezpečnosti. Okrem toho umožňujú aj jednoduchú implementáciu inovácií postavených na princípoch umelej inteligencie (AI) a strojového učenia. To všetko bez nutnosti spravovať a integrovať viacero samostatných rozhraní API.
  • MODULÁRNE FUNKCIE V RÁMCI JEDNÉHO PODNIKOVÉHO RIEŠENIA
    V minulosti bol vo výrobných podnikoch rozšírený jeden “ zlozvyk“, ktorý často pretrváva aj v súčasnosti. Okolo hlavného podnikového systému sa nachádza (obrovské) množstvo rôznych podporných riešení postavených v lepšom prípade na štandardných komerčných riešeniach, v horšom prípade dokonca na bežných tabuľkách. Vzhľadom na zložitú IT architektúru a nadmerné používanie Excelu je v takýchto výrobných podnikoch štandardom zlé a neefektívne spracovanie podnikových dát. V praxi to potom znamená, že nemáte v správny čas na správnych miestach správne informácie, ktoré by vám pomohli optimalizovať procesy a zlepšiť výsledky podnikania. Preto je vhodnejšie používať moderný ERP systém s modulárnymi funkciami pre CRM, skladové hospodárstvo, logistiku a riadenie výroby, ale napríklad tiež pre správu a údržbu majetku.

A niekoľko slov na záver: Každá technológia musí mať zmysel pre váš obchodný model. Nie je dôvod implementovať IT systémy len preto, aby ste mohli vo vašom zozname zaškrtnúť políčko s názvom Digitálna transformácia. Na digitálnu transformáciu sa pozerajte ako na prostriedok, ktorý vám má pomôcť efektívne riešiť vaše nielen súčasné ale najmä budúce výzvy.

Budúcnosť jednoznačne patrí inovatívnym technológiám, preto ich využiteľnosť v praxi neustále rastie. Nepremeškajte túto príležitosť!