S IFS assyst získate kľúčový nástroj na zlepšenie interných služieb a podporu svojich zamestnancov!

IFS assyst logo

Ste tiež spokojní, ak obchody alebo remeselníci dodržiavajú termíny a presne dodávajú všetko, čo ste si objednali? A ponúkate podobnú úroveň služieb aj svojim zamestnancom?

Spokojnosť zamestnancov s riadením firemných procesov a zníženie administratívy prináša o 10 % vyššiu lojalitu zákazníkov, o 18 % vyššiu produktivitu a o 23 % vyššiu ziskovosť v porovnaní s firmami, v ktorých nie je efektívne nastavené riadenie procesov.

IFS ASSYST JE JEDNOTNÁ PLATFORMA NA SPRÁVU INTERNÝCH SLUŽIEB.
MÔŽETE SI VYBRAŤ Z KOMBINÁCIE SLUŽIEB ESM, ITSM A ITOM.
PODPORUJE A AUTOMATIZUJE INTERNÉ PROCESY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ODDELENÍ.

Uprednostňujeme jednoduchosť pred zložitosťou. Poskytneme vám komplexné riešenie s minimálnymi obmedzeniami, aby ste mohli svoje riešenie rozšíriť podľa svojich požiadaviek.
Čo a ako budete používať, závisí len od vás a potrieb vašej spoločnosti.

ITSM
IT Service Management
(riadenie služieb IT)

ITSM sa zameriava na efektívne riadenie informačných technológií v podnikoch. Obsahuje súbor procesov a postupov, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby boli IT služby poskytované efektívne a spĺňali potreby podniku. Príklady aplikácií ITSM zahŕňajú riadenie incidentov, riadenie problémov a riadenie zmien.

ITOM
IT Operations Management
(riadenie IT zdrojov)

ITOM poskytuje prehľad o zdrojoch, zvyšuje efektívnosť a znižuje náklady. Spravujte a optimalizujte celý životný cyklus hardvéru, softvéru a iných technologických prostriedkov vašej spoločnosti z viacerých hľadísk: od strategického riadenia až po prevádzku a bezpečnosť. To všetko vrátane prehľadu o SW, HW a monitorovaní výkonu jedným kliknutím s automatickými notifikáciami.

ESM
Enterprise Service Management
(správa podnikových služieb)

ESM rozširuje princípy a postupy ITSM na ďalšie oblasti podnikania mimo IT. Cieľom je zabezpečiť lepšie riadenie služieb v rôznych oddeleniach, ako sú ľudské zdroje, financie, zákaznícka podpora a ďalšie. ESM zavádza štandardizované procesy a nástroje na zlepšenie efektívnosti, komunikácie a poskytovania služieb v rámci celej organizácie.

IFS assyst pre všetky oddelenia vo vašej spoločnosti

Využite IT na maximum

Uľahčite život svojim IT profesionálom a koncovým používateľom tým, že im poskytnete jednoduchší prístup k informáciám a nástrojom, ktoré potrebujú na svoju prácu.

Digitalizácia HR procesov

Spravujte služby v oblasti ľudských zdrojov lepšie, rýchlejšie a lacnejšie vďaka automatizácii procesov a pokročilému reportingu.

Zefektívnite správu budov a kancelárií

Uvoľnite ruky správcom budov, aby sa mohli sústrediť na svoje priority.

Majte financie pod kontrolou

Sledujte náklady na používanie a prideľovanie zdrojov v reálnom čase. Či už ide o plán využitia servera alebo prehľad počtu a potrieb licencií.

 Ste riaditeľom IT a vaše oddelenie rieši množstvo otázok od kolegov?
Zefektívnite a zautomatizujte proces pomocou systému IFS assyst. Už žiadne otázky na konkrétnych IT pracovníkov prostredníctvom e-mailu, chatu, MS Teams atď. Všetko na jednom mieste, automaticky priradené a prioritizované.

 Vzniká vo vašej firme tieňové IT?
Rôzne oddelenia získavajú softvérové riešenia a IT zostáva mimo dohľadu. So systémom IFS assyst spravujete znalostnú bázu, prístupy, licencie a ich používanie. Už žiadne platenie za nevyužité licencie.

 Automatizácia, ktorá šetrí čas
Schvaľujete vo firme faktúry, zmluvy, objednávky a iné dokumenty a stáva sa, že na schválenie čakáte aj niekoľko dní? Majte k dispozícii jednu verziu dokumentu a automatizovaný proces, ktorý zabezpečí plynulé a rýchle schvaľovanie s prehľadom o jednotlivých krokoch.

 Prehľad o softvérových aj hardvérových prostriedkoch je dôležitý!
Pomocou systému IFS assyst môžete vidieť využitie licencií, výkonnosť zdrojov, ich pridelenie, aktuálny stav a potrebné aktualizácie. Vďaka možnosti skenovania zdrojov vám už nič neunikne.

 Jednoduchší onboarding…
Hladký príchod nového kolegu a poskytnutie všetkých potrebných zdrojov v čase keď sú potrebné, môže rozhodovať o jeho spokojnosti a zotrvaní. Vďaka systému IFS assyst bude mať nový kolega v deň nástupu k dispozícii notebook, mobilný telefón, prístup do systémov, prístupové karty, služobné vozidlo a internú databázu znalostí.

Dohodnite si osobnú konzultáciu
a DEMO IFS assyst!

  S čím vám pomôže systém IFS assyst?

  Správa incidentov IT od zamestnancov alebo klientov.

  Automatické vyhľadávanie a využívanie zdrojov v mieste a čase.

  Prehľad HW a SW zdrojov v správe IT alebo iných oddelení.

  Onboarding a automatizácia v oblasti ľudských zdrojov.

  Databáza vedomostí prístupná pre všetkých.

  ChatBot, ktorého sa môžete spýtať napríklad prostredníctvom MS Teams.

  Okamžité informovanie o výpadkoch konkrétnych systémov všetkých zamestnancov.

  Nastavenie podnikových workflow.

  No Code riešenie, kde procesy môže nastaviť ktokoľvek bez znalosti programovania.

  Predpripravené certifikované procesy na okamžité použitie.

  360° jednotný prehľad všetkých procesov.

  Prečo si vybrať práve IFS assyst?

    Rýchla návratnosť investícií s vyšším ROI.
    Najlepšie postupy, ktoré zvyšujú efektivitu zamestnancov od prvého dňa po nasadení systému.
    Zvýšená spokojnosť zamestnancov.
    Jednoduchá konfigurácia a zjednodušená administrácia znamenajú nízke náklady.
    Nástroje na riadenie digitálnych služieb, podpora práce z domu.
    Jednotný samoobslužný katalóg ITSM znižuje počty otázok na servicedesk.
    Prístup k službám a podpore z webu/mobilu na akomkoľvek zariadení.
    Všetky dáta sú umiestnené v jednej integrovanej databáze (CMDB).
    Inteligentná technológia ITOM zjednodušuje správu dynamického portfólia IT služieb.
    Kompletná správa životného cyklu IT zdrojov – od obstarania až po ukončenie.

  pink-verify-itil4

  IFS assyst spĺňa celosvetovo uznávané štandardy. Je držiteľom medzinárodného certifikátu PinkVerify, čo potvrdzuje jeho kvalitu, efektívnosť a schopnosť podporovať procesy ITSM v súlade s najnovšími frameworkami ITIL.

  Ste pripravený začať? Kontaktujte nás!Dohodnite si stretnutie alebo nám pošlite Vašu otázku online!