IFS Cloud

Zefektívnite procesy, znížte náklady a minimalizujte riziká s inovatívnym ERP systémom IFS Cloud!

Prekonajte konkurenciu optimalizáciou svojich procesov

Či už chcete zlepšiť a zefektívniť jednotlivé podnikové procesy, automatizovať ich, alebo hľadáte podporu pre strategické rozhodovanie, ERP systém IFS Cloud vám pomôže splniť potreby vášho podniku hneď, ako ho začnete používať. Systém obsahuje pripravené lobby, reporty a dashboardy umožňujúce lepšiu vizualizáciu informácií a podporu rozhodovania.

Prispôsobte si ERP systém IFS Cloud na mieru vášmu podnikaniu

Začnite s modulmi a funkciami, ktoré vaša firma aktuálne potrebuje. Riešenie potom môžete rozširovať o ďalšie funkcie, tak ako porastie vaša firma. Upravte alebo rozšírte ho sami alebo spolupracujte s nami či inými partnermi IFS.

Využite naplno jednotnú platformu

ERP systém IFS Cloud je postavený na jednotnej technologickej platforme, ktorá prináša celý rad inovácií, vďaka ktorým budete produktívnejší. K dispozícii je používateľsky prívetivé rozhranie, konektivita a rozšíriteľnosť prostredníctvom otvorených rozhraní API. Inteligentná automatizácia procesov, strojové učenie a optimalizácia, reporting a analytické funkcie – všetky tieto vlastnosti sú súčasťou technologickej platformy a možno ich využiť v rámci celého riešenia IFS Cloud.

Chcete sa dozvedieť viac dôvodov, prečo si vybrať IFS Cloud ERP ako pevný základ pre váš digitalizovaný podnik?

S čím vám môže IFS Cloud pomôcť?

Na rozdiel od konkurenčných riešení, ktoré sú často príliš všeobecné, modulárny ERP systém IFS Cloud poskytuje funkcie špecifické pre dané odvetvie, ktoré vám poskytnú konkurenčnú výhodu. K dispozícii sú samozrejme aj moduly pre financie, ľudské zdroje, skladové hospodárstvo alebo CRM s prepojením na MS Outlook.

Kliknutím na modul získate ďalšie informácie

Customer relationship management
Commerce
Finance
Human Capital Management
Projects
Procurement
Manufacturing
Supply chain management
Service management
Asset management
Aviation maintenance

Customer relationship management

Proaktívne zapojenie zákazníka
Kontaktné centrum
Správa leadov
Riadenie obchodných príležitostí
Správa kontaktov
Riadenie kampaní
Engagement studio
Automatizácia a portály

Commerce

Katalóg produktov
Cenotvorba
E-shop
Prepojenie na e-shop

Finance

Pravidlá účtovania
Hlavná kniha
Majetok
Záväzky a pohľadávky
E-faktúra
Projektové financie
Cash flow
Podnikové plánovanie
Konsolidácia
Finančné analýzy a reporting

Human Capital Management

Správa zamestnancov a organizácie
Nábor zamestnancov
Školenie a rozvoj zamestnancov
Zdravie a bezpečnosť
Riadenia cestovných výdajov
Evidencia času a dochádzky
Portál pre zamestnancov a manažérov
Integrácia so mzdovým systémom

Projects

Konštrukcia a design
Riadenie kontraktov a subkontraktov
Riadenie zmien v zmluvách
Plánovanie a sledovanie projektu
Riadenie zdrojov
Projektová výroba
Montáž a uvedenie do prevádzky
Finančné riadenie projektov
Vykazovanie a fakturácia projektu
Riadenie rizík projektu

Procurement

Strategické plánovanie
Riadenie vzťahov s dodávateľmi
Výběr dodávateľov
Operatívny nákup
Správa zmlúv
Portál pre dodávateľov

Manufacturing

Plánovanie odbytu (S&OP)
Plánovanie materiálu a zdrojov
Vizuálne plánovanie a rozvrhovanie
Predbežná kalkulácia ponuky
Konfigurácia a výroba na objednávku
Diskrétna výroba
Dávková procesná výroba
Sériová výroba v linke
Riadenie kvality
Riadenie udržateľného rozvoja

Supply chain management

Plánovanie dopytu
Riadenie dodávateľského reťazca
Riadenie skladov
Doplňovanie zásob
Riadenie predajných objednávok
Riadenie expedičných činností
Správa prenájmov

Service management

Plánovanie a prognózovanie
Riadenie zákaznických požiadaviek
Zmluvy a záruky
Optimalizácia plánu a dispečing
Riadenie servisných objednávok
Funkcie pre prácu v teréne
Servisná logistika
Správa subodávok

Asset management

Plánovanie a obstaranie investícií
Prevádzka a údržba majetku
Výkonnosť výrobných zariadení
Plánovanie údržby
Portál pre dodávateľov
Integrácia s GIS
Správa dokumentov

Aviation maintenance

Multi-úrovňové plánovanie
Fleet management
Prevádzková údržba
Plánovanie a riadenie opráv
Komplex assembly MRO
Component MRO
Disconnected operations
Správa technickej dokumentácie
Logistika ND
Kvalita a prevádzkové podmienky

IFS Cloud brochure

Stiahnite si brožúru
o ERP systéme IFS Cloud

    Ste pripravený začať? Kontaktujte nás!Pripravíme Vám riešenie na mieru!