Rozhovor – Miroslaw Kamiński, Head of InfoConsulting

Začiatok roka je časom bilancovania, ambicióznych plánov a analýzy trhových trendov.
Prečítajte si krátke zhrnutie uplynulého roka od spoločnosti InfoConsulting.

Ako by ste zhodnotili celkové výsledky spoločnosti InfoConsulting v uplynulom roku?

Rok 2023 by som pre spoločnosť InfoConsulting označil za jednoznačne úspešný. Hoci sme čelili rôznym výzvam, dosiahli sme významný pokrok a udržali sme si vedúce postavenie medzi konzultačnými spoločnosťami a ako globálny partner IFS.

Máme veľmi kvalitný a schopný tím, ktorý má know-how na to, aby uspel v nadnárodných projektoch. Rast tržieb spoločnosti InfoConsulting v minulom roku presiahol 20 %, čo je významný úspech. Každoročne riadime viac ako 20 nových implementácií a poskytli sme podporné služby viac ako 150 zákazníkom. Výzvy spojené s rozširovaním a škálovaním nášho podnikania sú vždy obrovské, ale som hrdý na to, že sme si udržali vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov ako našu prioritnú hodnotu.

Môžete vyzdvihnúť najväčšie úspechy spoločnosti InfoConsulting za uplynulý rok?

V minulom roku sme dosiahli mnoho dôležitých míľnikov, ako napríklad dohodu so spoločnosťou IFS v južnej Ázii a následné otvorenie pobočky na Srí Lanke, ktorá bude poskytovať služby na srílanskom, bangladéšskom a pakistanskom trhu, strategickú akvizíciu vo Švajčiarsku, ktorá bude poskytovať služby v regióne DACH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko), a samozrejme strategické partnerstvo so spoločnosťou IFS v Austrálii. Pokračujeme aj v rozvoji našich trhov v Európe, ktoré sú pre nás kľúčové z hľadiska stability, ale aj rozvoja podnikania.

Predstavili ste nejaké nové produkty, služby alebo riešenia, ktoré si získali popularitu a uznanie?

V roku 2023 je čas využiť nové možnosti, ktoré výrobným spoločnostiam ponúka umelá inteligencia, strojové učenie a rozšírená realita v moderných systémoch ERP. Posunuli sme schopnosť využívať tieto inovatívne riešenia na novú úroveň.

Venujeme sa spolupráci so spoločnosťou IFS, ale neobmedzujeme sa len na implementácie, ale navyše vyvíjame pre zákazníkov ďalšie služby, ktoré rozširujú funkcionalitu ERP a hlavne sú prispôsobené miestnym špecifikám, napríklad mzdy, finančné služby alebo pomoc zákazníkom pri príprave na elektronickú fakturáciu.

Rozšírili sme aj našu ponuku pre firmy. V roku 2023 podpísali spoločnosti InfoConsulting a IFS Ultimo distribučnú zmluvu na podporu zákazníkov pri implementácii platformy IFS Ultimo Enterprise Asset Management (EAM). V prvej fáze sa rozvíja predaj v Európe a Austrálii, kde má spoločnosť InfoConsulting dobre rozvinutú sieť služieb zákazníkom a silné obchodné zastúpenie.

Zaznamenali ste nejaké významné technologické trendy v odvetví podnikových informačných systémov?

Počet zaujímavých trendov, ktoré už ovplyvňujú implementácie, neustále rastie. Patrí medzi ne už spomínaná integrácia umelej inteligencie do ERP na automatizáciu procesov, ale aj na podporu obchodných rozhodnutí. Systémy sú čoraz otvorenejšie, modulárnejšie a umožňujú jednoduchú integráciu. Zákazníci čoraz viac očakávajú efektívne používateľské prostredie, mobilnú dostupnosť a cloudové riešenia. Jednoduchý prístup k údajom je kľúčový. Pozorujeme tiež, že zvyšovanie efektívnosti zdrojov je často súčasťou politiky sociálnej zodpovednosti našich klientov.

S postupujúcou digitálnou transformáciou máme čoraz viac zákazníkov, ktorí očakávajú globálne implementácie s prispôsobením miestnym požiadavkám a predpisom. Klienti očakávajú nielen efektívne implementácie, ale aj kvalitnú servisnú podporu a neustály vývoj personalizovaných funkcií prispôsobených ich potrebám.

Naším poslaním je zvyšovať efektivitu podnikania, preto za každým projektom, na ktorom pracujeme, sú technológie a trendy, ktoré reagujú na dynamicky sa meniace podnikateľské prostredie v prospech našich zákazníkov.

Aké sú hlavné ciele a plány spoločnosti InfoConsulting na nasledujúci rok?

Chcel by som, aby bol nadchádzajúci rok založený na troch pilieroch: spokojnosť zákazníkov, rast skupiny a inovácie na podporu efektívnosti našich klientov. Budujeme spoločnosť s globálnym dosahom. Máme silný tím a som presvedčený, že sme pripravení na výzvy roku 2024.