IFS SALES & SERVICE

Komponenty IFS Sales & Service pre predaj a servis ponúkajú podnikom procesy, ktoré sú nevyhnutné na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Riadi reťazec interakcie so zákazníkom od obchodného záujmu cez cyklus predaja až po následnú podporu a servis u zákazníka. Naša koncepcia predajov a servisu umožňuje podnikom zamerať sa na faktory, ktoré prostredníctvom výrobku, servisu a podpory prinášajú zákazníkom vyššiu hodnotu.

INTEGRÁCIE S MAPAMI

IFS Integrácia s mapami vám umožňuje zobraziť dopravné trasy, upozornenia na úlohy, ktoré sa majú vykonať, a efektívne plánovať úlohy na poslednú chvíľu. Poskytuje virtuálnu cestu a satelitné mapy s prekrývacími informáciami o prebiehajúcich alebo plánovaných úlohách, a je integrované so službou Microsoft Bing Maps pre podniky (softvér + služba). Akýkoľvek podnikový objekt, ako sú zákazníci alebo zákaznícke objednávky v IFS Aplikáciách, môže byť konfigurovaný tak, aby sa zobrazil na mape.

RIADENIE PONUKY SLUŽIEB

IFS Riadenie ponuky služieb, integrovaná s IFS CRM™, umožňuje vašej organizácii poskytujúcej služby vytvoriť presnú ponuku pre servisnú zmluvy, balíčky práce a jednotlivé servisné požiadavky – s cieľom posilniť predaje prostredníctvom poskytovania služieb. Informácie o zmluvách a pracovných maržiach sú kalkulované a prezentované bez problémov, čo vám umožňuje presne a rýchlo predvídať zmluvnú a pracovnú výnosnosť.

RIADENIE SERVISNÝCH ZMLÚV

IFS Riadenie servisných zmlúv vám umožňuje presne stanoviť a kontrolovať úroveň servisu pre každého zákazníka a servisnej činnosti. Zvyšuje efektivitu vďaka automatickej kontrole a sledovaniu bodov dohodnutých v zmluve.

PRIESKUMNÍK SCÉNÁROV
ČO-AK

IFS Prieskumník scenárov čo-ak je nástroj na pokročilé modelovanie pre organizácie s mobilnou pracovnou silou. Keďže plánovanie zmien je neoddeliteľnou súčasťou úspešných služieb, WISE umožňuje vyhodnotiť alternatívne možnosti pre voľbu cesty s najmenším rizikom a najvyšším ziskom. Nástroj WISE zvyšuje prínos modulu na dynamické plánovanie a dovoľuje preskúmať rôzne scenáre rýchlejšie a presnejšie než kedykoľvek predtým.

DYNAMICKÉ PLÁNOVANIE

IFS Dynamické plánovanie vám umožňuje optimalizovať vašu mobilnú pracovnú silu dynamickým plánovaním väčšieho množstva používateľsky definovaných obmedzení, ako sú zručnosti a zmluvy SLA, s cieľom zlepšenia služieb zákazníkom a efektivity práce. Značne škálovateľné riešenie plánovania, ktoré zahŕňa modul na dynamické plánovanie (DSE – Dynamic Scheduling Engine) a intuitívnu pracovnú plochu na plánovanie s cieľom riadenia výnimiek. K dispozícii je ako na pracovisku, tak aj prostredníctvom cloudu (Softvér ako služba).

SLUŽBY V TERÉNE & MOBILITA

IFS Služby v teréne & Mobilita umožňuje vašim prevádzkam poskytujúcim služby dodávať špičkové služby zamerané na zákazníkov, od ponuky a prevzatia objednávky cez poskytovanie služieb v teréne pomocou IFS Mobile Work Order™ až po fakturáciu a analýzu. To zároveň podporuje dynamické plánovanie pracovníkov v teréne a taktiež presnú tvorbu cien pre práce na zmluvu aj bez zmluvy v rámci záručnej lehoty aj po jej vypršaní.

RIADENIE PRÍPADOV A POŽIADAVIEK

IFS Riadenie prípadov a požiadaviek umožňuje efektívne poskytovať služby call centra pre služby mimo predajní alebo pre technickú podporu. Modul taktiež podporuje dôkladnú analýzu všetkých častí procesu pomocou skupiny predpripravených metrík.

KALKULÁCIA PONÚK

IFS Kalkulácia ponúk pomáha výrobným spoločnostiam spracovávať zložité cenové odhady s cieľom stanoviť tú najlepšiu možnú cenovú ponuku výrobku pri predkladaní ponúk. Na zlepšenie spolupráce medzi technickou podporou predaja vo firemnom zázemí a obchodnými zástupcami využívame integrované riešenie CRM. Pomocou pokročilých funkcií na kalkuláciu nákladov a zistenie ich skladby môžu používatelia určiť, či je možné produkt vyrobiť alebo predávať so ziskom.

PREDAJNÝ KONFIGURÁTOR

IFS Predajný konfigurátor plynulo a pohodlne vedie vašich predajcov a zákazníkov výberom výrobkov, charakteristík a príslušenstva. Ide o jednoducho použiteľného „výrobkového poradcu“, ktorý vytvára konfigurácie na základe balíka otázok, ktoré presne definujú požiadavky.

INTERNETOVÝ OBCHOD

IFS Internetový obchod vám ponúka kompletné riešenie na webovú správu objednávok a súčasne ideálny nástroj na predaj náhradných dielov. Prináša celý rad spôsobov vyhľadávania a výberu výrobkov, kontrolu ceny a dostupnosti, registráciu zákazníka a sledovanie objednávky.

CRM

IFS CRM vám umožňuje vytvárať jedinú firemnú pamäť s kompletne prehľadnými informáciami o zákazníkovi. Môžete s ním integrovať procesy firemného zázemia priamo s procesmi vedenia.

InfoConsulting