Našim poslaním je pomôcť zákazníkom maximálne využiť možnosti ERP systému a čo najviac tak zhodnotiť investíciu do podnikového riešenia. Pravidelne predstavujeme novinky, zdieľame skúsenosti a prinášame inšpiráciu pre uplatnenie ERP systému v podniku.

Prijmite pozvanie na sériu webinárov, kde Vám prakticky ukážeme možnosti IFS Applications 10 v oblastiach, o ktoré môžete jednoducho svoje súčasné riešenie rozšíriť a ťažiť tak z výhody jednotnej dátovej základne a prepojenia procesov naprieč celým podnikom.

Webináre odporúčame všetkým súčasným používateľom IFS Applications, ale tiež všetkým Vám, čo uvažujete o zmene informačného systému a chcete načerpať inšpiráciu. Účasť na našich webinároch je bezplatná a každý z nich je plánovaný na približne 45 minút.

Z webinárov bude vytvorený záznam, ktorý následne umiestnime na nový Customer Portal.

Webinár: CRM – ako mať prehľad o dianí v obchode
Termín: 4. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentujúci: Milan Tesař

CRM v IFS Applications poskytuje nástroje pre riadenie obchodných tímov prepojené s komplexnými údajmi o zákazníkoch od obchodnej príležitosti až po poskytovanie popredajného servisu. Na webinári vás prakticky prevedieme možnosťami CRM vo webovom prostredí Aurena i doplnku pre MS Outlook. Zdieľať budeme i vlastné skúsenosti z viac ako ročného používania tohto modulu v rámci našej skupiny InfoConsulting.

Agenda webinára:

 • Riadenie obchodných leadov a ich kvalifikácia
 • Riadenie obchodných príležitostí a obchodného procesu
 • Rôzne nástroje pre získanie nákladovej a predajnej ceny (cenníky, odhad, konfigurácie, projekt)
 • Rôzne pohľady na obchodný forecast
 • Každodenná práca s CRM (Lobby, doplnok do MS Outlook, mobilná aplikácia)
 • Skúsenosti z reálneho používania v rámci spoločnosti InfoConsulting
 • Budúci rozvoj

Webinár: Projektové riadenie – Všetky kľúčové informácie o projekte na dosah ruky
Termín: 6. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentujúci: Pavel Štancl

IFS obsahuje rozvinuté nástroje pre projektové riadenie a vďaka prepojeniu s ďalšími „výkonnými“ časťami ERP riešenia prináša komplexnú kontrolu nad všetkými dôležitými parametrami či aspektami projektu – čas, rozpočet, rozsah, kvalita, zdroje, dokumentácia v jednom systéme. Využitie nájde v projektovo riadených organizáciách, pri riadenom uvádzaní nových produktov na trh, pri riadení výskumu a vývoji produktov a pod. Prevedieme vás prakticky možnosťami projektového riadenia a budeme zdieľať skúsenosti z interného používania vybraných funkcií v rámci našej spoločnosti InfoConsulting.

Agenda webinára:

 • Riadenie času a nákladov projektu (work breakdown structure, cost breakdown structure)
 • Plánovanie zdrojov
 • Sledovanie priebehu, výnimky v projekte
 • Vykazovanie na projekt
 • Prepojenie na nákup, výrobu a údržbu
 • Skúsenosti z reálneho využitia v rámci InfoConsulting (Jakub Peitz)

Webinár: Zoznámte sa s Riadením kvality v IFS
Termín: 11. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentujúci: David Dočkal

Integrované nástroje v rámci IFS podporujú riadenie kvality naprieč celým podnikom. Umožňujú vykonávať FMEA analýzu, nastavovať a riadiť kontrolné plány vo výrobe či nákupe a výsledky analyzovať pomocou SPC diagramov. Z pohľadu celého podniku ďalej poskytujú nástroj pre riadenie auditov overujúci súlad s externými alebo internými normami, riešenie nezhôd (NCR) či prijímanie nápravných a preventívnych opatrení (CAPA).

Agenda webinára:

 • Strategické riadenie kvality
  • Audity, NCR, CAPA
 • Operatívne riadenie kvality
  • FMEA
  • Kontrolné plány
  • MRB prípady
  • SPC diagramy

Webinár: Plánovanie výroby v IFS
Termín: 13. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentujúci: Radovan Antalík

IFS obsahuje sadu rôznych nástrojov pre plánovanie výroby v rôznych horizontoch. V rámci webinára predstavíme v krátkosti jednotlivé nástroje od Sales&Operation Planning až po plánovanie do obmedzených kapacít. Špeciálnu pozornosť budeme venovať vizuálnemu nástroju pre operatívne dielenské plánovanie a efektívne riešenie každodennej operatívy dielne – Výrobnému vizualizéru.

Agenda webinára:

 • Prehľad plánovacích nástrojov
  • Sales&Operation Planning
  • Hlavný plán
  • MRP, CRP
  • Advanced Planning Board
 • Výrobný vizualizér, praktická ukážka prípadov riešiteľných týmto nástrojom

Webinár: Ako na Servis a údržbu v IFS
Termín: 18. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentujúci: Martin Vrana

Servis a ďalšie nadväzné popredajné služby sú pre výrobné spoločnosti stále významnejším zdrojom príjmov. Stále viac sa pritom presadzuje trend servitizácie, keď výrobné podniky predávajú služby založené na svojich produktoch a dodávajú zákazníkom väčšiu pridanú hodnotu. V tomto webinári vám predvedieme, ako je IFS pripravené na plánovanie a riadenie servisu a servisných tímov, pričom obdobné nástroje je možné použiť i pre riadenie internej údržby.

Agenda webinára:

 • Servisované zariadenia, nadväznosť na výrobu
 • Servisné kontrakty a evidencia SLA
 • Preventívna údržba
 • Plánovanie servisu / údržby, alokácia technikov
 • Realizácia servisu, využitie mobilnej aplikácie pre offline prácu/li>
 • B2B portály

Webinár: Zoznámte sa s riadením Ľudských zdrojov v IFS
Termín: 20. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentujúca: Vladimíra Dehimat

IFS vo verzii 10 znamenal obrovský pokrok v oblasti funkcionality pre riadenie ľudských zdrojov. Pokrývajú životný cyklus zamestnanca od náboru, cez riadení kompetencií a vzdelávania, bezpečnosť práce až po dochádzku či cestovné príkazy a ďalšie výdaje. Vďaka webovému rozhraniu je k dispozícii tiež plnohodnotná HR samoobsluha pre zamestnancov, kde každý získa rýchly prehľad o všetkých personálnych náležitostiach. V rámci webinára Vás zoznámime možnosťami HR modulov a budeme zdielať skúsenosti z interného využívania HR modulov v našej spoločnosti InfoConsulting.

Agenda webinára:

 • Evidencia zamestnancov
 • Pohľad manažéra a pohľad zamestnanca, zamestnanecká samoobsluha
 • Riadenie kompetencií a vzdelávania
 • Dochádzka
 • Cestovné príkazy a výdaje
 • Zdravie a bezpečnosť

Partnerský webinár: Zadávajte faktúry do IFS s pomocou DOCU-X až o 80% rýchlejšie
Termín: 25. 5. 2021, 15:00 – 16:00
Prezentujúci: Jiří Cmíral / SOCOS IT

Ušetrite čas potrebný na prepisovanie údajov z dokumentov (faktúr a ďalších). Zautomatizujte procesy a využite pracovnú silu efektívnejšie. Systém za Vás vyčíta dáta zo skenovaných a elektronických dokumentov a sám ich uloží do Vášho ERP systému IFS Applications s minimálnou chybovosťou.

Agenda webinára:

 • Úvod do problematiky vyťažovania dát z dokumentov (faktúr, objednávok, formulárov a pod.)
 • Systém DOCU-X OCR (Machine Learning)
 • Prípadová štúdia – Ako zákazník šetrí 210 tisíc Kč ročne vďaka DOCU-X OCR
 • Živá ukážka práce s DOCU-X OCR

Registračný formulár


  Registráciou na akciu beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budú spracovávané Vaše osobné údaje a tiež vytváraný audiovizuálny záznam s následným možným použitím v propagácii spoločnosti InfoConsulting Slovakia a InfoConsulting Czech. Správcom údajov bude InfoConsulting Czech, s.r.o., IČ: 26166062 a InfoConsulting Slovakia s. r. o., IČ: 35697334 a kontaktnou osobou bude Dana Kovačovičová.