, Inšpiratívne webináre – ERP ako základ digitalizácie výrobného podniku


Spolu s našimi partnermi sme pre vás pripravili sériu 3 inšpiratívnych webinárov na tému digitalizácie výrobných podnikov:

 

24. 9. 2020 od 10:00

Na tomto webinári preberieme tému ERP ako základ digitalizácie výrobného podniku s podtitulom Prečo sa zaoberať auditom informačného systému? Tešiť sa na vás bude pán Petr Sodomka zo spoločnosti CVIS Consulting.

  • Priemyselné podniky sa ocitajú pod stále väčším tlakom na zavádzanie vyššej úrovne automatizácie, digitalizácie a robotizácie procesov a súvisiacich technológií. Aby udržali svoju konkurencieschopnosť, púšťajú sa do inovácií, pričom veľmi často nespĺňajú základnú podmienku úspechu: existencia správne naimplementovaného ERP systému, ktorý by zodpovedal objektívnym potrebám firmy. Webinár je preto zameraný na audit informačného systému, ktorý slúži k zhodnoteniu aktuálneho stavu procesov a ich pokrytia IS/ICT, dátovej základne, zmluvných vzťahov s dodávateľmi, celkových nákladov na vlastníctvo a ďalších dôležitých aspektov.  Audit zároveň prináša pohľad na rôzne varianty ďalšieho rozvoja IS/ICT, konkrétne odporúčania na zmeny vo všetkých oblastiach, zhodnotenie rizík a harmonogram ďalšieho postupu. Webinár zodpovie na základné otázky, ako, prečo a v akých situáciách je vhodné audit zrealizovať a aké budú jeho prínosy pre firmu.

 

, Inšpiratívne webináre – ERP ako základ digitalizácie výrobného podniku


 

1. 10. 2020 od 10:00 

V rámci druhého webinára vystúpi Milan Tesař, obchodný riaditeľ spoločností InfoConsulting Czech & Slovakia a zoznámi vás bližšie s jednotným ERP systémom IFS Applications.

  • Na príklade IFS Applications poukážeme na najdôležitejšie prínosy moderných ERP systémov pre výrobné podniky. ERP systém by mal byť jadrom digitalizácie výrobnej firmy a tvoriť jednotnú procesnú a dátovú základňu naprieč celým životným cyklom produktu, od jeho návrhu či uvedenia na trh až po servis či iné popredajné služby. Naviac IFS Applications aplikuje do podnikovej praxe moderné technológie, akými sú napríklad strojové učenie, internet vecí, robotika v rámci funkčností, ktoré prinášajú skutočnú pridanú hodnotu pre výrobné podniky. Budeme radi, ak sa nimi inšpirujete.

 

, Inšpiratívne webináre – ERP ako základ digitalizácie výrobného podniku


 

8. 10. 2020 od 10:00

Našu sériu uzatvoríme skúsenosťami zákazníkov, ktorí už najnovšiu verziu IFS Applications 10 používajú. TOS KUŘIM – OS, a.s. s témou prechodu zo SAP na IFS počas jedného roka a MATADOR Automation, s. r. o. a jeho skúsenosťou s holdingovým prístupom.

, Inšpiratívne webináre – ERP ako základ digitalizácie výrobného podniku, Inšpiratívne webináre – ERP ako základ digitalizácie výrobného podniku

 

 

 

 


 

Účasť na webinároch je zdarma.

Z webinárov bude spracovaný záznam, ktorý vám po ich skončení sprostredkujeme.


Pre registráciu na sérii webinárov, prosím, vyplňte formulár nižšie. Tešíme sa na stretnutie s vami!

 

Registračný formulár


    Registráciou na akciu beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s tým, že budú spracovávané Vaše osobné údaje pre prezenčné listiny a menovky a tiež reportážne fotografie s následným možným použitím v propagačných materiáloch. Správcom údajov bude InfoConsulting Czech, s.r.o., IČ: 26166062 a InfoConsulting Slovakia s. r. o., IČ: 35697334 a kontaktnou osobou je Dana Kovačovičová.

    InfoConsulting